Joulu Ennen ja Nyt – Ilo, välinpitämättömyys, vihamielisyys (Matt. 2:1-11)

Skandaali Jerusalemissa!

Päivänä tämän kaltaisena, noin 2024[1] vuotta sitten, tilanne Jerusalemissa oli kaikkea muuta kuin rauhallinen. Kaupungin puoli miljoonaa asukasta olivat varpaillaan. He olivat huolissaan! Mikä heitä oikein huolestutti? Oliko sillä tekemistä kaukaisesta maasta saapuneiden salaperäisten vierailijoiden kanssa, jotka pitkän ja vaikean matkan jälkeen olivat yllättäen saapuneet kaupunkiin?

Päivä oli alkanut tavallisissa merkeissä, kunnes kaupungin portteja vartioivat ja järjestystä yllä pitävät sotilaat näkivät vierasmaalaisten merkkihenkilöiden seurueineen lähestyvän kaupunkia. Välittömästi kaupunkiin saavuttuaan tämä tärkeältä vaikuttanut ulkomaalaisten ryhmä alkoi kysyä Jerusalemin asukkailta vastasyntyneestä juutalaisten kuninkaasta. Tämänlainen kysely luonnollisesti aiheutti kuohuntaa, mitäpä muutakaan!

Pian uutiset tästä kantautuivat Jerusalemissa asuvan silloisen kuninkaan, Herodes Suuren, korviin. ”Kuulehan Herodes, vaikuttavan näköinen joukko arvohenkilöitä itäisiltä mailta kyselee vastasyntyneestä juutalaisten kuninkaasta. Tiedätkö sinä asiasta mitään?” Hän ei tiennyt, sillä hänellä ei ollut juuri syntyneitä lapsia. Mitä oikein oli tapahtumassa?

On kiinnostavaa, kuinka 2024 vuotta tuon hämmentävän Jerusalemissa tapahtuneen päivän jälkeen tuo sama tapahtuma aiheuttaa kuohuntaa kaikkialla maailmassa. Sen lisäksi, samoin kuin kauan sitten, ihmiset reagoivat kyseiseen tapahtumaan kolmella eri tavalla: suurella ilolla, välinpitämättömyydellä tai vihamielisyydellä.
Mistä näissä uutisissa oikein oli kysymys, joka aiheutti niin suurta erimielisyyttä silloin ja vielä nykyäänkin? Kyseessä olivat uutiset, joiden johdosta me juhlimme joka vuosi joulua. Pyrkikäämme selvittämään asiaa aloittamalla lukemalla Matt. 2:1-11.

Matt. 2:1 Kun Jeesus oli syntynyt Juudean Beetlehemissä kuningas Herodeksen aikana, niin katso, tietäjiä tuli itäisiltä mailta Jerusalemiin,

Matt. 2:2 ja he sanoivat: “Missä on se äsken syntynyt juutalaisten kuningas? Sillä me näimme hänen tähtensä itäisillä mailla ja olemme tulleet häntä kumartamaan.”

Matt. 2:3 Kun kuningas Herodes sen kuuli, hämmästyi hän ja koko Jerusalem hänen kanssaan.

Matt. 2:4 Ja hän kokosi kaikki kansan ylipapit ja kirjanoppineet ja kyseli heiltä, missä Kristus oli syntyvä.

Matt. 2:5 He sanoivat hänelle: “Juudean Beetlehemissä; sillä näin on kirjoitettu profeetan kautta:

Matt. 2:6 ‘Ja sinä Beetlehem, sinä Juudan seutu, et suinkaan ole vähäisin Juudan ruhtinasten joukossa, sillä sinusta on lähtevä hallitsija, joka kaitsee minun kansaani Israelia’.”

Matt. 2:7 Silloin Herodes kutsui salaa tietäjät tykönsä ja tutkiskeli heiltä tarkoin, mihin aikaan tähti oli ilmestynyt.

Matt. 2:8 Ja hän lähetti heidät Beetlehemiin sanoen: “Menkää ja tiedustelkaa tarkasti lasta; ja kun sen löydätte, niin ilmoittakaa minulle, että minäkin tulisin häntä kumartamaan”.

Matt. 2:9 Kuultuaan kuninkaan sanat he lähtivät matkalle; ja katso, tähti, jonka he olivat itäisillä mailla nähneet, kulki heidän edellään, kunnes se tuli sen paikan päälle, jossa lapsi oli, ja pysähtyi siihen.

Matt. 2:10 Nähdessään tähden he ihastuivat ylen suuresti.

Matt. 2:11 Niin he menivät huoneeseen ja näkivät lapsen ynnä Marian, hänen äitinsä. Ja he lankesivat maahan ja kumarsivat häntä, avasivat aarteensa ja antoivat hänelle lahjoja: kultaa ja suitsuketta ja mirhaa.

Mikä oli Matteuksen tarkoituksena hänen kirjoittaessaan näistä tapahtumista? Mikä oli hänen sanomansa pääkohta?
Näissä jakeissa Matteus kertoo meille, että juutalaisten Kuningas, Messias, Pelastaja, Jeesus Kristus, oli syntynyt Beetlehemissä, aivan kuten profeetta Miika oli ennustanut Vanhassa testamentissa satoja vuosia aikaisemmin. Sen lisäksi Jeesus Kristus, heti syntymästään saakka, antaessaan esimakua tulevasta lähetystyöstään, herätti tunteiden kuohuja, suuresta ilosta välinpitämättömyyteen ja aina suoraan vihamielisyyteen. Niin on tänäänkin 2024 vuotta myöhemmin. Kysymys kuuluu, mihin ryhmään sinä kuulut? Ehkä tunteissasi sekoittuvat eri ryhmien reaktiot.

Tänään, oletpa sitten kaukana Jumalasta, niin kuin itämaan tietäjät olivat kaukana Jerusalemista, tai oletpa lähellä tiedon totuutta, niin kuin papit ja kirjanoppineet, seuraa tarkasti, kun annamme Jumalan sanan valon toimia oppaanamme, samoin kuin tähti johti tietäjiä tuona pimeänä iltana heidän matkatessaan kohti Beetlehemiä.

Oppikaamme viisailta itämaan tietäjiltä matkatessamme ja muistuttakaamme ja rohkaiskaamme itseämme seuraamaan sitä opastavaa tähteä, jonka Jumala on asettanut jokaisen kristityn sydämeen, Pyhää Henkeä. Tänä iltana hän ei pelkästään auta meitä suunnistamaan Beetlehemiin viisaiden miesten tavoin, vaan hän muistuttaa meitä, kuinka meidän pitää elää tässä langenneessa maailmassa, kunnes koittaa ylösnousemuksen päivä, jonka Herramme ja Pelastajamme Jeesuksen Kristuksen, juutalaisten ja koko maailman kuninkaan, syntymä, elämä, kuolema ja ylösnousemus ovat meille mahdollistaneet.

Etsikää niin te löydätte

Matt. 2:1 Kun Jeesus oli syntynyt Juudean Beetlehemissä kuningas Herodeksen aikana, niin katso, tietäjiä tuli itäisiltä mailta Jerusalemiin.

Matt. 2:2 ja he sanoivat: “Missä on se äsken syntynyt juutalaisten kuningas? Sillä me näimme hänen tähtensä itäisillä mailla ja olemme tulleet häntä kumartamaan.”

Jonkun aikaa Jeesuksen syntymän jälkeen itämaan tietäjät saapuivat Jerusalemiin. Sanon ”jonkun aikaa”, koska jakeesta 11 käy ilmi, että Jeesus ei ollut enää seimessä, vaan talossa. “Niin he menivät huoneeseen ja näkivät lapsen”.[2]

Keitä nämä itämaan tietäjät olivat? Olivatko he ainoastaan miehiä, jotka olivat tavanomaista älykkäämpiä, ”tietäjiä”? Eivät olleet. Sana ”tietäjä” on alkukielellä ”magos” ja se viittaa tiettyyn itämaiseen ihmisheimoon.[3] Kuten israelilainen Leevin sukukunta, tietäjät olivat pappisheimo, jolla oli uskonnollista ja poliittista vaikutusvaltaa kotimaassaan, joka sijaitsi todennäköisesti Babylonian tietämillä.[4] Koska he toimivat eri kuninkaiden ja hallitsijoiden neuvonantajina, heitä kutsuttiin ”tietäjiksi”. Tietäjät tunnettiin astronomian, astrologian, unien tulkinnan,[5] ja taikuuden asiantuntijoina. Juuri sanasta taikuus he olivat saanet nimensä ”magos”, magiikan asiantuntija.

Useita vuosisatoja ennen Jeesuksen syntymää eräs mies oli kaikkien magosten, eli viisaiden miesten, ylimmäinen johtaja Babylonian valtakunnassa kuningas Nebukadnessarin hallintoaikana. Muistatko hänen nimensä?

Dan 2:48 Sitten kuningas korotti Danielin ja antoi hänelle paljon suuria lahjoja ja asetti hänet koko Baabelin maakunnan herraksi ja kaikkien Baabelin viisaitten ylimmäiseksi päämieheksi.

Daniel, jumalaapelkäävä juutalainen ja Vanhan Testamentin ahkera opiskelija (Dan. 9:2), oli kaikkien tietäjien päämies ja epäilemättä opetti heille Jumalasta ja ennustuksista tulevaa Messiasta koskien. Ei siis olisi mikään ihme, jos jotkut tietäjät uskoivat Danielin Jumalan olevan oikean Jumalan.[6]

Tämä selittäisi, miksi nämä tietäjät, omassa kaukaisessa maassaan, odottivat ennustettua ”juutalaisten kuningasta” syntyväksi. On ihmeellistä, kuinka Jumala saattoi valmistella tätä tapahtumaa yli 500 vuotta aiemmin asettamalla Danielin, hartaan juutalaisen, tietäjien johtajaksi niin, että vuosisatoja myöhemmin nämä itämaan tietäjät löytäisivät tiensä Jeesuksen luo.

Entä mikä oli tämä tähti, jonka tietäjät näkivät? On ollut monia arvailuja supernovista komeettoihin ja planeettojen ryhmittäytymiseen, mutta raamatunteksti ei selitä asiaa tarkemmin. Emme edes tiedä, yrittivätkö tietäjät saada Jeesuksen syntymää selville tähtiä tarkkailemalla. Kenties tietäjät tarkkailivat tähtiä normaaliin tapaansa, kun Jumala armossaan käytti heidän tietämättömyyttään hyväkseen ja antoi heille tähtitieteellisen ilmiön, jonka hän tiesi heidän tulkitsevan merkkinä luvatusta juutalaisten kuninkaasta.

Saattaa jopa olla, että itse Jumala johdatti heitä kirkkautensa valolla. Muistakaamme, kuinka kautta Raamatun Jumala kuvaa itseään valona. Esimerkiksi Luukas 2:9, kun Jeesuksen syntymä ilmoitettiin paimenille: ”Niin heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus loisti heidän ympärillään, ja he peljästyivät suuresti.”

On mahdollista, että Jumala käytti samankaltaista pilvenpatsaan ja tulenliekin ilmiötä kuin johdattaessaan Israelia 40 vuoden ajan erämaassa. Muistathan, kuinka pilvipatsas osoitti tietä Israelille[7], mutta näkyi pimeytenä egyptiläisille.[8] Tämänkaltainen ilmiö selittäisi, miksi ainoastaan tietäjät näkivät Jeesuksen tähden, mutta kukaan muu ei nähnyt sitä.

Joka tapauksessa tähteen liittyvät yksityiskohdat eivät ole tässä tärkeitä. Se, mikä on tärkeää, on se, että tietäjät etsivät juutalaisten kuningasta. Ilmeisesti he odottivat ihmistä suurempaa, koska jakeiden 2 ja 11 mukaan he halusivat palvoa häntä. Jumala käytti siis tietäjien kiinnostusta astronomisille ilmiöille, riippumatta siitä, olivatko ne aitoja vai epäaitoja, luonnollisia vai yliluonnollisia, johtamaan heidät Jeesuksen luokse.

Ihmiset kysyvät usein: Miten käy niiden, jotka etsivät Jumalaa, mutta joilla ei ole Raamattua? Muistakaamme, kuinka tapahtui tietäjien kohdalla. Jumala ei naura taivaasta käsin ihmisille, ”Heh-heh, tiedän teidän etsivän minua, mutta vaikka te kuinka etsitte ja yritätte, ette koskaan löydä minua!”

Tietäjien kohdalla vaikuttaa siltä, että Jumala järjesti Danielin tietäjien päämieheksi yli 500 vuotta aikaisemmin ja hän jätti jälkeensä polun, jotta Jumalaa etsivät tietäjät saattoivat seurata. Sitten oikean hetken saapuessa Jumala hyödynsi heidän turhia yrityksiään ammentaa lisätietoa tästä asiasta tähdistä ja järjesti joko jonkinlaisen astronomisen tai yliluonnollisen tapahtuman ohjaamaan heitä juuri siihen paikkaan, jossa Jeesus oli. Ajattelepa myös Korneliusta ja etiopialaista virkamiestä Uudessa testamentissa. He olivat etsijöitä, mutta eivät tienneet Jeesuksesta. Kuitenkin Jumala järjesti heille tarvittavan tiedon. Jumala ei sulje ovea keneltäkään, joka etsii häntä. Raamatun mukaan kyse on aivan päinvastaisesta!

Ongelmana on se, että kaikista ulkoisista seikoista huolimatta useimmat ”uskonnolliset ihmiset” eivät itse asiassa etsi Jumalaa. He vaeltavat elämän halki kuvitellen olevansa melko hyviä, koska he yrittävät pelastaa itsensä hyvillä töillään ja uskonnollisia rituaalejaan noudattamalla.

Puhuin hiljattain erään lapsuudenystäväni kanssa, joka on Jehovan todistaja. Kysyin häneltä, onko hän koskaan rukoillut Jumalaa valaisemaan, onko hän uskonnollisesti oikealla tiellä vai ei. Hän vastasi minulle, ”Minun ei tarvitse, koska tiedän olevani oikeassa.” Itse epäilen hänen tietävän olevansa oikeassa. Pikemminkin luulen hänen pelkäävän, mitä Jumala voisi vastata ja näin sekoittaa hänen koko elämänsä, esim. Menettämällä kaikki ystävyyssuhteensa Jehovan todistajien joukossa.

Olen pyytänyt muutamia muslimiystäviäni rukoilemaan samoin, mutta he ovat myös kieltäytyneet. Tämä valitettavasti kuvaa ihmisen sydämen tilaa. On hyvin harvoja oikeita Jumalan etsijöitä, kuten kohta näemme asianlaidan olleen Herodeksen ja Jerusalemin asukkaiden kohdalla. Suosittelen tätä samaa menettelyä sinulle, nimittäin että pyydät Jumalaa näyttämään uskossasi ne kohdat, joissa olet väärässä. Et kai ole liian pelokas tai ylpeä tekemään tätä?

Jumala on myös osoittanut minulle olevani väärässä monenkin asian suhteen ja varmasti olen edelleenkin väärässä joidenkin asioiden suhteen. En vain tiedä minkä asioiden suhteen. Jos tietäisin, muuttaisin kantaani. Avatkoon Jumala armossaan meidän jokaisten silmiä näkemään ja ymmärtämään hänen totuuksia yhä tarkemmin.

Mutta tietäjät olivat nyt saapuneet Jerusalemin kaupunkiin mukanaan ihmeelliset uutiset uudesta juutalaisten kuninkaasta. Arvelet varmaankin Jerusalemin täyttyneen ilosta, eikö totta? Olet väärässä!

Jeesuksen etsimisen epämukavuus

Matt. 2:3 Kun kuningas Herodes sen kuuli, hämmästyi hän ja koko Jerusalem hänen kanssaan.

Matt. 2:4 Ja hän kokosi kaikki kansan ylipapit ja kirjanoppineet ja kyseli heiltä, missä Kristus oli syntyvä.

Matt. 2:5 He sanoivat hänelle: “Juudean Beetlehemissä; sillä näin on kirjoitettu profeetan kautta:

Matt. 2:6 ‘Ja sinä Beetlehem, sinä Juudan seutu, et suinkaan ole vähäisin Juudan ruhtinasten joukossa, sillä sinusta on lähtevä hallitsija, joka kaitsee minun kansaani Israelia’.”

Herodes tiedusteli ylipapeilta ja kirjanoppineilta[9], missä Kristus olisi syntyvä. Hän saattoi jo tietää vastauksen itsekin, koska se oli yleisesti tiedossa juutalaisten keskuudessa (Joh. 7:42), mutta hän halusi varmistua asiasta turvautumalla kaikkein parhaimpiin asiantuntijoihin. Ylipapit ja kirjanoppineet viittasivat täysin oikein Messiasta koskevaan profetiaan, Miika 5:2.[10]

Noin 700 vuotta ennen Herodeksen aikaa profeetta Miika oli ennustanut tarkasti, että Messias syntyisi Beetlehemissä. Kaupungin nimi merkitsee ”leivän talo”.[11] Kuinka sopivaa onkaan, että ”elämän leipä” (ks. Joh. 6:35), Jeesus, syntyi ”leivän talossa”.

Miksi Herodes oli huolissaan tietäjien kyselyistä? Vastaus on yksinkertainen. Herodes ymmärsi tämä tietäjien ”juutalaisten kuninkaan” olevan luvatun Messiaan. Sana Kristus tulee kreikan sanasta ”Christos”, joka on heprealaisen Messias-sanan translitteraatio.[12] Jos luvattu Messias, ”juutalaisten kuningas”, oli saapunut, se tarkoitti Herodeksen päivien kuninkaana olevan loppuun luetetut, eikä hän ilmeisestikään ollut valmis hyväksymään sitä. Herodeksen elämä sujui hyvin, eikä hän halunnut Messiaan keskeyttävän sitä.

Tämä selittää myös sen, miksi jotkut ihmiset ovat vihamielisiä uutisiin Jeesuksesta ja haluavat vaientaa sen. He yrittävät kaikin tavoin vakuuttaa itselleen, että Jeesus on vain myytti, mutta sitten he kohtaavat jonkun, joka esittää sen kyseenalaistavia tosiasioita. Tämä saa kyseisessä henkilössä aikaan suuren henkisen stressin, kun hänen epäuskoaan tukevia rakennelmia vastaan hyökätään. Siksi ei ole vaikea ymmärtää, miksi tämä voi johtaa vihamielisyyteen. Kukaan ei halua henkistä järkytystä huomatessaan koko maailmankuvansa, koko elämänsä, olevan väärässä.

Mutta miksi myös koko Jerusalem oli hämmästyksen vallassa? Parempi käännös olisi huolestunut tai häiriintynyt, kuten englanninkieliset käännökset ESV ja NIV sanan kääntävätkin.

Tietäjät odottivat Jerusalemin asukkaiden olevan yhtä innoissaan kuin hekin. Tietäjien on täytynyt olla järkyttyneitä saadessaan heiltä osakseen välinpitämättömyyttä tai vihamielisyyttä. Eikö ainakin juutalaisten olisi pitänyt tietää ja olla iloissaan kuninkaansa syntymästä? Eikö heidän olisi pitänyt olla haltioissaan, että heille VT:ssa ennustettu Messias oli saapunut; hän, joka vapauttaisi heidät Rooman ikeestä ja perustaisi iankaikkisen valtakuntansa?

Ehkä Jerusalemin asukkaat olivat niin tyytyväisiä Herodeksen hallintaan, että he eivät halunneet hänen tilalleen toista kuningasta?

Tämä on epätodennäköistä, sillä Herodes oli sätkynukkekuningas, jonka Rooma oli asettanut valtaan ja hän oli hyvin raakalaismainen.[13] Historiallisten silminnäkijöiden mukaan[14] hän tappoi vaimonsa, sisarensa puolison, kolme poikaansa ja 300 omaa sotilasjohtajaansa. Samoin elämänsä loppuvaiheessa Herodes määräsi suuren joukon kaupungin luottamushenkilöitä surmattavaksi välittömästi kuolemansa jälkeen. Miksi näin? Hän pelkäsi, eikä syyttä, että kukaan kaupungissa ei surisi hänen kuolemaansa. Tapattamalla kaupungin pidettyjä johtohenkilöitä, hänen kuolinpäivänään kaupunki täyttyisi kyynelistä ja voihkimisesta, jota muuten tuskin tapahtuisi.[15]

On siis ilmeistä, että nyt kun tiedämme, millainen henkilö Herodes todella oli, että Jerusalemin asukkaat eivät rakastaneet häntä. Miksi he sitten tunsivat olonsa vaivaantuneeksi uuden kuninkaan saapumisen mahdollisuudesta? He näyttivät pelkäävän enemmän Herodesta kuin mitä he luottivat Jumalan sanaan ja lupauksiin. He eivät halunneet kenenkään järkyttävän vainoharhaista Herodesta, kaikkein vähimmin sillä, että jotkut tukisivat tätä uutta juutalaisten kuningasta. Se olisi saattanut johtaa väkivaltaisuuksiin Herodeksen ja jopa Rooman taholta, kun he olisivat tarttuneet toimiin nykyisen järjestyksen ja järjestelmän ylläpitämiseksi.[16] Ihmiset halusivat jatkaa elämäänsä entiseen tapaan ilman mitään häiriöitä. Joh. 1:11, ”Hän tuli omiensa tykö, ja hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan.”

Entä kuinka on meidän laitamme? Olemmeko me valmiit kärsimään, jos Jumalan valtakunnan edistäminen vaikeuttaisi elämäämme? Siksi jotkut eivät pidä Jeesuksesta, eivätkä halua kuulla hänestä sanaakaan. Se saattaa maksaa heillä ystävyyksiä, rakkaista synneistä luopumista, työtilaisuuksien menettämistä, jne. Siksi myöhemmin Luukas 24:26-33:ssa Jeesus kertoo hyvin selvästi häntä seuraamaan haluaville, että heidän täytyy tarkkaan arvioida hänen seuraamisensa hinta.

Kaikesta huolimatta itämaan tietäjät näyttivät olemaan valmiita maksamaan minkä tahansa hinnan. Nähdessään tähden, he kutsuivat palvelijansa, pakkasivat tavaransa, keskeyttivät elämänsä, varustautuivat kalliilla lahjoilla ja läksivät pitkälle, vaikealle matkalle. Näin vahvassa uskossa elävät toimivat.

Synnin sokeuttava vaikutus

Matt. 2:7 Silloin Herodes kutsui salaa tietäjät tykönsä ja tutkiskeli heiltä tarkoin, mihin aikaan tähti oli ilmestynyt.

Matt. 2:8 Ja hän lähetti heidät Beetlehemiin sanoen: “Menkää ja tiedustelkaa tarkasti lasta; ja kun sen löydätte, niin ilmoittakaa minulle, että minäkin tulisin häntä kumartamaan”.

Luuletko Herodeksen todella halunneen kumartaa Jeesusta? Ei vaikuta siltä. Mutta hänellä oli hyvä syy tähän pyyntöön.[17] Tällä tavoin, jos he löytäisivät Jeesuksen, he palaisivat kertomaan Herodekselle hänen nimensä ja olinpaikkansa. On kiinnostavaa, että Herodes kutsui tietäjät luokseen salaa, ilman julkisuutta. Hän ei tietenkään halunnut antaa ihmisille mielikuvaa, että tämä uusi ”juutalaisten kuningas” oli iso tapahtuma. Eikä hän halunnut ihmisten saavan tietää hänen katalista juonitteluistaan lapsen surmaamiseksi.

Mitä arvelet, miksi Herodes halusi tietää, milloin tähti ilmestyi tietäjille? Laskeakseen lapsen syntymän tarkan ajankohdan ja tietääkseen siten lapsen iän. Mutta hän ei kysynyt suoraan lapsen iästä, vai kuinka? Hän oli juonikas kuin käärme teeskennellen olevansa kiinnostunut astrologiasta ja tästä tähdestä. Kuitenkin kaiken aikaa hänen tarkoituksenaan oli jakeen 16 mukaan tappaa kaikki Beetlehemin poikalapset, jotka olivat saman ikäisiä kuin tämä hiljattain syntynyt Messias.

Ymmärrätkö lainkaan Herodeksen syntisyyden syvyyttä? Jos Herodes olisi ollut kunnon juutalainen, kirjoitusten totuudelle omistautunut, hän olisi iloinnut. Sen sijaan hän halusi tappaa lapsen, joka oli luvattu Messias. Valtaan tarrautuminen oli hänelle kaikki kaikessa, eikä suinkaan uskollisuus Jumalalle millään tavoin. Ennen kuin tuomitsemme Herodeksen, tarkastellaanpa itseämme. Onko meillä mitään salaisia paheita tai syntejä, anteeksiantamattomuutta, ylpeyttä, pornografiaa, materialismia, johon me tarraudumme ja josta emme halua päästää irti palvellaksemme Jumalaa paremmin?

Entäpä ylipapit ja kirjanoppineet? Vaikuttaako sinusta oudolta, että Messias on syntymässä, vieraan maan lähettiläät ovat saapuneet tiedustelemaan hänestä, kuningas Herodes kyselee kysymyksiä ja kuitenkaan ylipapit ja kirjanoppineet eivät osoita minkäänlaista kiinnostusta asian tarkempaan tutkimiseen. Ilmeisestikään kukaan heistä ei liittynyt tietäjien matkaseurueeseen, vaikka matka Jersusalemista Beetlehemiin oli ainoastaan noin 10 km pituinen.

He olivat uskonnollisia johtajia, joilla oli maan suurin raamatullinen tietämys, siitä huolimatta he eivät toimineet tietonsa mukaisesti. Kyseessä oli surullinen johtajien ryhmä: he osoittivat tien, mutta eivät seuranneet tienviittoja itse. He olivat kuin muslimi ja Jehovan todistaja ystäväni. He tunsivat olonsa mukavaksi omassa uskonnossaan, eivätkä olleet kiinnostuneita totuuden etsimisestä.

Kuitenkaan meillä ei ole syytä huoleen. Jos juutalaiset uskonnolliset johtajat eivät tunnistaneet Messiasta, Jumala toisi pakanatietäjiä kaukaa idästä ylistämään häntä. Kuten käy ilmi Luukkaan 19:40 sanoista, jos nämä olisivat vaiti, niin kivet huutaisivat.

Mutta ennen kuin tuomitsemme ylipapit ja kirjanoppineet, analysoikaamme omaa elämäämme: Sovellammeko raamatullista tietämystä omaan elämäämme? Tutkimme me huolellisesti Jumalan meille antamaa valoa, Raamattua, niin kuin tietäjät tutkivat tähtiä?

Olemme kärkkäitä tuomitsemaan uskonnolliset johtajat, koska he eivät menneet katsomaan Jeesus-lasta. Mutta kuinka monta kertaa me olemme jääneet kotiin sen sijaan, että olisimme menneet seurakunnan kokoukseen oppimaan lisää Messiaastamme, koska kotona oleminen oli viihtyisämpää, tai koska olimme väsyneitä, tai koska sanoimme ”palvomamme Jumalaa omalla tavallamme” tänään. Juuri näin Israelin uskonnolliset johtajat tekivät. Olen varma, että he palasivat omien uskonnollisten toimiensa ja tehtäviensä ääreen. He olivat tottuneet siihen, he tunsivat olonsa kotoisaksi niissä askareissa. He pitivät parhaimpana palvella sillä tavoin. Kukapa haluaisi matkata pölyisellä tiellä johonkin ryysylän kylään?

Kysypä siis uudestaan itseltäsi: Oletko sinä pätevä tuomitsemaan ylipapit ja kirjanoppineet? Minä en ole.

Iloitkaa mitä suurimmalla ilolla!

Matt. 2:9 Kuultuaan kuninkaan sanat he lähtivät matkalle. ja katso, tähti, jonka he olivat itäisillä mailla nähneet, kulki heidän edellään, kunnes se tuli sen paikan päälle, jossa lapsi oli, ja pysähtyi siihen.

Matt. 2:10 Nähdessään tähden he ihastuivat ylen suuresti.

Huomaa, kuinka vasta nyt tähti alkaa ohjata heitä siihen paikkaan, missä Jeesus oli. Alussa jakeessa kaksi tähti ilmestyi osoittaen juutalaisten kuninkaan syntyneen. Mutta tähti ei johdattanut tietäjiä mihinkään nimenomaiseen paikkaan. Mutta jos he halusivat nähdä juutalaisten vastasyntyneen kuninkaan, mihin he luonnollisesti matkaisivat? Maan pääkaupunkiin Jerusalemiin. Se olisi ilmeinen syntymäpaikka uudelle kuninkaalle.

Miksi arvelet, että tähti ei johdattanut heitä heidän maastaan suoraan Beetlehemiin? Miksi Jumala saattoi tietäjät tekemään näennäisesti turhan matkan Jerusalemin kautta? Jumala halusi ilmoittaa Messiaan syntymän ensimmäiseksi Jerusalemissa antaakseen juutalaisille mahdollisuuden hänen tunnistamiseen ja palvontaan.[18] Kuitenkaan ei kuningas, eivätkä uskonnolliset johtajat, eikä tavallinen väestö ollut kiinnostunut. Tämä on esimakua tulevasta, kun myöhemmin aikuisen Jeesuksen saarnatessa, enemmistö ei ollut kiinnostunut siitä, mitä hänellä oli sanottavana. Myöskään hänen kuolemansa jälkeen he eivät olleet kiinnostuneita evankeliumista.

Mutta pakanakansasta lähtöisin olleet tietäjät olivat kiinnostuneita. He iloitsivat kuin tähti, joka oli ilmeisesti kadonnut, ilmaantui uudestaan ja kulki heidän edellään ja johti heidät Jeesuksen luo! Heidän päättäväisyytensä Jeesuksen etsinnässä oli palkittu. Huomaa, kuinka he suhtautuivat tilanteeseen. He eivät sanoneet: ”Hieno juttu, että tähti johtaa meitä uudestaan.” Jakeen 10 mukaan ”he ilahtuivat ylen suuresti”. Jotkut meistä voivat oppia näiltä tietäjiltä asian tai kaksi iloitsemisesta.

Milloin sinä viimeksi iloitsit ylen suuresti, kun sait Jumalalta vastauksen johonkin asiaan tai kun Jumalan valtakunnan asiat edistyivät? Niiden meistä, jotka pitävät itseään täysijärkisinä, pitäisi kiinnittää huomiota tähän kohtaan. Joskus pidämme innokkuuden osoittamista alkukantaisena tapana.

Itse syyllistyn tähän usein. Saatan laulaa seurakunnan tilaisuudessa laulua, jossa kehotetaan nostamaan kädet Herraa kohti, mutta en ehkä nosta käsiäni, vaikka niin haluaisinkin, koska se saattaa vaikuttaa ”oudolta”. Kyse on ylpeydestä ja meille olisi hyvästä noudattaa itämaan tietäjien vanhanajan iloisuutta ja innokkuutta. Olkaamme häpeämättömän iloisia, iloitkaamme ylen suuresti suurella ilolla, kun Jumala johdattaa meitä ja muita Jeesuksen luo!

Jumalan palvonta ja lahjamme hänelle

Matt. 2:11 Niin he menivät huoneeseen ja näkivät lapsen ynnä Marian, hänen äitinsä. Ja he lankesivat maahan ja kumarsivat häntä, avasivat aarteensa ja antoivat hänelle lahjoja: kultaa ja suitsuketta ja mirhaa.

Tämä ei ollut tavanomaista toimintaa. Miksi toisesta maasta saapuneet tietäjät välittäisivät juutalaisten kuninkaasta, varsinkin kun Israel siihen aikaan oli Rooman miehittämä? Toisin kuin esimerkiksi Rooman keisarilla, kenelläkään juutalaisella kuninkaalla ei olisi ollut juuri mitään todellista valtaa. Näyttää siltä, että tietäjät tiesivät kyseessä olevan jotakin paljon enemmän kuin pelkän kuninkaan. He kumarsivat häntä, vaikka he eivät tehneet niin tavatessaan Herodeksen, vallassa olevan kuninkaan.

Huomaa myös, että lapsi oli äitinsä Marian kanssa ja siitä huolimatta tietäjät kumarsivat ainoastaan lasta. Missään ei ole pienintäkään mainintaa Marian palvonnasta. Jopa kaikki lahjat olivat tarkoitetut lapselle, eivätkä Marialle. Jotkut roomalaiskatolisista ystävistämme, jotka käytännössä palvovat Mariaa, saattavat olla pettyneitä tilanteeseen.

Mitä tulee Jeesukselle annettuihin lahjoihin, kullan kerrotaan olleen tarkoitetun lapselle kuninkaana; suitsukkeen kerrotaan olleen tarkoitetun hänelle Jumalana, koska se oli hajuste, jota käytettiin vanhan pyhäkön ruokauhrien kera (3. Moos. 2:15); ja mirhan kerrotaan olleen tarkoitetun hänen kuolemaansa varten. Mirhaa käytettiin kuolleitten hautaamisessa piilottamaan mädäntyvän ruumiin haju (ks. myös Jesaja 60:6 ja Ps. 72:10-11). Raamattu ei kerro, oliko näillä lahjoilla symbolinen tarkoitus vai ei, mutta tiedämme joka tapauksessa niiden olleen kalliita ja ylellisiä lahjoja.

Meillä ei saata olla tietäjien kaltaisia ylellisiä lahjoja annettaviksi, mutta se ei suinkaan tarkoita, että meidän on palvottava Jeesusta tyhjin käsin. Uusi testamentti kehottaa sinua avustamaan Jumalan valtakuntaa tulojesi mukaan (1. Kor. 16:2) ja antamaan ruumiisi eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi, mikä on sinun järjellinen jumalanpalveluksesi (Room. 12:1-2).

Vastauksesi on tärkeä

Ilo, välinpitämättömyys tai viha, kenties niiden kaikkien sekoitus. Mikä ominaisuus luonnehtii parhaiten reaktiotasi juutalaisten kuninkaan, Jeesuksen Kristuksen syntymään, elämään, kuolemaan ja ylösnousemukseen?

Jos Jumala laupeudessaan on jo käyttänyt jotakuta valonaan johtamaan sinut Jeesuksen luo ja olet vastaanottanut hänet elämäsi Pelastajana ja Herrana, silloin on sinun vuorosi toimia valona muille. Matteuksen viimeisessä luvussa Jeesus antaa käskyn kaikille kristityille tehdä opetuslapsia kaikkien kansojen keskuudessa.[19] Kuinka tämä työ edistyy omalla kohdallasi? Jos edistys ei ole hyvää, tee parannus ja ryhdy toimeen. Jeesus myös antoi sinulle auttajan, Pyhän Hengen, toimimaan valona tielläsi ja olemaan aina kanssasi, aikojen loppuun saakka.

Luovu valheellisesta ”mukavuudenhaluisesta hengellisyydestä”, jota ylipapit ja kirjanoppineet harrastivat. Luovu kaavamaisesta hengellisyydestä. Jeesus antoi sinulle tarvitsemasi voiman, joten anna valosi loistaa! Tee Uuden vuoden lupaus, että alat loistaa valona, joka tuo ihmisiä Jeesuksen luo sekä sanojesi todistuksella että päivittäisellä elämälläsi.

Ne, jotka eivät vielä ole tulleet Jeesuksen luo, kenties tämä joulu on hetki, jolloin Jumala käyttää tätä saarnaa valona tuomaan sinut Jeesuksen luo. Jos näin on, toimi äläkä aikaile. Ole rohkea ja käy eteenpäin äläkä tukahduta Jumalan sydämeesi laittamaa tietoutta (Room. 1:18-32). Vapaudu sisälläsi olevasta syyttävästä tunteesta, joka kertoo sinulle olevan väärässä.

Seuraa tietäjien mallia, ole itse viisas mies tai nainen ja seuraa Jumalan sinulle antamaa valoa. Käy ovesta ja ihaile Pelastajasi Jeesuksen Kristuksen kauneutta ja voimaa. Kumarru hänen eteensä ja palvo häntä.

Jeesus syntyi, jotta sinäkin voisit syntyä uudestaan. Hän eli, jotta sinäkin voisit elää iankaikkisesti. Hän kuoli, jotta sinäkin voisit kuolla synnille. Jumala nosti hänet kuolleista todisteena siitä, että hänen uhrauksensa ristillä oli tyydyttävä, ja näin hänen sijaisuhrauksensa kautta, sinäkin voit pyytää Jumalaa antamaan syntisi anteeksi.[20]

VIITEET

[1] Tätä saarnaa laatiessani vuonna 2018: Jesus Biography

[2] Huomaa myös jakeesta Matt. 2:16 surmattujen lasten ikä, kaksivuotiaat ja sitä nuoremmat. Herodes arvioi lapsen iän jakeessa 7 kysyessään tietäjiltä, milloin tähti oli alunperin ilmestynyt. Hän ilmeisesti lisäsi arvioonsa liikkumavaraa ollakseen varma, että lapsi tapettaisiin. Lisäksi vaikuttaa siltä, että Jeesuksen vanhemmat olivat jo tuoneet hänet pyhäkköön puhdistamista varten. Jos puhdistus olisi tapahtunut itämaan tietäjien vierailun jälkeen, Jeesuksen vanhemmat olisivat todennäköisesti ostaneet kalliimman uhrin kuin kaksi kyyhkysenpoikaa, Luuk.2:24.

[3] https://www.britannica.com/topic/Magus

[4] Mahdollisesti Persiasta tai Arabian erämaasta. Näkemystä, jonka mukaan he olivat kauempana sijainneesta Babyloniasta, tukee heidän pitkä matkansa (ks. viitteet j. 2:16, Expositor’s Bible Commentary).

[5] Ks. Daniel 1:20; 2:2; 4:7; 5:7.

[6] Ks. Dan. 3:29-30; 4:27

[7] 2. Moos. 13:21

[8] 2. Moos. 14:20

[9] Koska huomattava osa siviilioikeudesta perustui VT:iin ja johtajien vaalimaan VT:n tulkintaan, ”kirjanoppineet” olivat myös ”lakimiehiä” (vrt. j. 22:35: “lainoppineita”). EBC

[10] Matteus 2:6:ssa on lainattu[10] Miika 5:1 ja siihen on liitetty paimenta koskeva lainaus 2. Sam. 5:2:sta (1. Aik. 11:2), jotta kävisi selväksi Miika 5:1:n hallitsijan olevan sen, joka täyttää Daavidille annetun liiton lupauksen.

[11] Nimi Beetlehem merkitsee ”leivän talo”, kyse on siis vilja-aitasta.. Morris, L. (1992). The Gospel according to Matthew (s. 35).

[12] https://www.gotquestions.org/what-does-Messiah-mean.html; ”Kristus” ja ”juutalaisten kuningas” (2:2) olivat yhden ja saman henkilön titteleitä. (Vrt. j. 26:63; 27:37 koskien titteleiden samanarvoisuutta.) EBC

[13] Näiden jakeiden Herodes, Herodes Suuri, kuoli kohta Jeesuksen syntymän jälkeen, eikä häntä saa sekoittaa hänen poikaansa, Herodes Antipakseen, jonka käskystä Johannes Kastajan pää katkaistiin.

[14]New Testament references;(Antiquities 16:393-394; LCL 8:365)

[15] Herod’s Death

[16] Herod’s Biography

[17] On yllättävää, että hän ei lähettänyt ketään tietäjien matkaan. Sotilaiden läsnäolo ei olisi ollut sopivaa ja hän saattoi ajatella, että yhteys häneen, Herodekseen, olisi saattanut johtaa ongelmiin lapsen löytämisessä. Hänellä ei ollut mitään syytä epäillä, että tietäjät eivät palaisi tekemään ilmoitusta. Morris, L. (1992). The Gospel according to Matthew (s. 40).

[18] Ks. myös Apt. 13:46-48

[19] Jeesus neuvoi opetuslapsiaan tekemään opetuslapsia ja opettamaan heitä noudattamaan kaikki niitä käskyjä, jotka hän antoi alkuperäisille opetuslapsilleen. Niinpä jos hän neuvoi alkuperäisiä opetuslapsia tekemään opetuslapsia ja uusien opetuslapsien on noudatettava kaikkia alkuperäisten opetuslapsien saamia käskyjä, silloin opeaatuslapsien tekemisen käsky koskee kaikkia uusia opetuslapsiakin.

[20] Spurgeon, C. H. (1883). The Star and the Wise Men. In The Metropolitan Tabernacle Pulpit Sermons (Vol. 29, pp. 1–2). Lontoo.”. Passmore & Alabaster.

Post a comment