Isä meidän -rukouksen ylistys (doksologia) Sanottuamme Isä meidän -rukouksen, päätämme sen yleensä sanoihin ”sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Amen”. Tämä on niin kutsuttu ”doksologia”.* Doksologia on kreikkaa ja tarkoittaa ylistystä. Monet rukouksemme päättyvät jonkinlaiseen ylitykseen eli doksologiaan. Isä meidän -rukouksen doksologia on: ”sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. […]

Continue reading

Johdanto Viime kerralla aloitimme käsittelemään tekstiä: ”Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta.” Opimme, että suomen kielen sana ”kiusaus” tulee kreikankielen sanasta ”peirasmos” (G3986), joka tarkoittaa kiusausta, testaamista, koettelemusta ja kokeilua. Huomasimme myös koettelemusten ja kiusausten olevan aina asioita, jotka jollain tapaa arvioivat meidän kuuliaisuuttamme Jumalalle ja hänen käskyilleen samalla tuoden ilmi, mitä meidän […]

Continue reading

v.2 Johdanto Tällä kerralla jatkamme Isä meidän -rukousta käsittelevässä saarnasarjassamme eteenpäin tekstiin: ”Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta.” (Matt. 6:13, Luuk. 11:4) Kiusaus Heti aluksi meidän on syytä kysyä, mitä tässä tarkoitetaan sanalla kiusaus? Saamme sanan ”kiusaus” kreikankielen sanasta ”peirasmos” (G3986), joka tarkoittaa kiusausta, testaamista, koettelemusta ja kokeilua.*http://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?Strongs=G3986 Mikä tai kuka kiusaa meitä? […]

Continue reading

Saarna – Isä Meidän rukous Osa 10

SAARNA: Isä meidän -rukous, Osa 10 …niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. (Matt. 6:12, Luuk. 11:4) Johdanto Saarna: Viime kerralla otimme käsittelyyn tekstin: ”ja anna meille meidän syntimme anteeksi,” ja tänään jatkamme tekstillä: ”niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet.” Edellisestä saarnasta muistamme, että nämä sanat […]

Continue reading

Saarna Etenemme nyt Isä meidän -rukousta käsittelevässä saarna sarjassa toiseen meitä koskettavaan pyyntöön. Viime kerralla pyysimme Jumalalta jokapäiväistä leipäämme ja nyt pyydämme: ”Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet.” Nämä sanat eivät kuitenkaan varsinaisesti esiinny Raamatussa siinä muodossa, jossa olemme ne Isä meidän -rukouksessa tottuneet […]

Continue reading

Johdanto Isä meidän -rukouksessa on yhteensä kuusi pyyntöä. Edellisissä saarnoissa käsittelimme kolmea ensimmäistä pyyntöä, jotka koskevat Jumalaa: 1. Pyhitetty olkoon sinun nimesi 2. Tulkoon sinun valtakuntasi 3. Tapahtukoon sinun tahtosi Seuraavaksi etenemme kolmeen jälkimmäiseen pyyntöön, jotka koskevat meitä ihmisiä: 4. Matt. 6:11 anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme; 5. Matt. 6:12 ja anna meille […]

Continue reading

Johdanto Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niinkuin taivaissa. Eikö Jumalan tahto muka tapahdu tällä hetkellä maan päällä? Onko mahdollista, että Jumala ei saa tahtoaan läpi? Raamatusta käy ilmi, että Jumalan tahdon voi luokitella kolmeen eri kategoriaan: 1. Jumalan niin sanottu suvereeni eli kaikkivoipainen tahto. Esimerkkinä tästä on se, kuinka aikojen lopussa Jeesus tulee hallitsemaan […]

Continue reading

Jumalan Valtakunta Viime kerralla pääsimme Isä meidän –rukouksen vetoomuksiin eli pyyntöihin, joita on yhteensä kuusi. Kolme ensimmäistä pyyntöä käsittelevät Jumalan asioita: 1. Pyhitetty olkoon sinun nimesi 2.-Tulkoon sinun valtakuntasi 3. Tapahtukoon sinun tahtosi Kolme jälkimmäistä liittyvät meidän, ihmisten, asioihin: 4. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme 5. Anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin […]

Continue reading

Jatkamme eteenpäin neljännellä osalla Isä meidän –rukousta käsittelevässä saarnasarjassamme. Jos sinulta on jäänyt kolme edellistä osaa kuulematta niin suosittelen, että kuuntelet ne ensin. Näin ollen sinulle muodostuu parempi kokonaiskäsitys, mistä tässä rukouksessa on kyse. Tänään etenemme Isä meidän -rukouksen vetoomuksiin tai pyyntöihin, joita on yhteensä kuusi: 1. Pyhitetty olkoon sinun nimesi 2. Tulkoon sinun valtakuntasi […]

Continue reading