Jumala Suosii Lapsiaan – Mahtavaa! Luukkaan evankeliumi, Osa 14 (Luuk. 1:28-30)

Johdanto

Tämänkertaisessa saarnassa tulemme hahmottamaan, miten Jumala suosii lapsiaan. Ensimmäiseksi tarkastelemme, kuinka Jumala suosi Mariaa, Jeesuksen äitiä. Analysoimme, miten tämä vaikutti hänen elämäänsä. Tekikö tämä Marian elämästä helpompaa vai vaikeampaa? Vastaus voi olla sinulle yllätys. Tämän jälkeen jatkamme tarkastelemalla, suosiiko Jumala kaikkia lapsiaan ja jos suosii,

niin miten se käy ilmi tai näkyy heidän elämässään.

Kerrataan kuitenkin ensiksi lyhyesti, mitä opimme edellisestä saarnasta. Viime kerralla vertasimme Jeesuksen ja Johannes Kastajan syntymäilmoituksia, niiden samankaltaisuuksia ja vastakohtia. Kummankin syntymä olisi ihmeellinen, mutta Jeesuksen olisi kaikin puolin ihmeellisempi. Johannes kun oli vain Jeesuksen edelläkävijä niin syntymänsä kuin elämäntyönsä puolesta.

Tämän jälkeen tutustuimme Jeesuksen äitiin, Mariaan, ja Jeesuksen maalliseen isäpuoleen, Joosefiin. Löysimme heidät vaatimattomasta Nasaretin kylästä. Vaatimattoman taustansa vuoksi he luultavasti olivat vähemmän ylpeitä kuin monet suurkaupungeissa asuvat korkeammin koulutetut.

Tämä toi meidät tekemisiin sellaisen synnin kanssa, jota Jumala vihaa erityisen paljon. Muistatteko, mikä tämä synti oli? Se oli ylpeys. Totesimme, miten se vaikeuttaa ihmisten elämään vähintään kolmella eri tavalla:

1. Ylpeys estää meitä ottamasta Kristusta vastaan pelastajanamme,

2. Ylpeys tekee meidät yhä ylpeämmiksi, vaikka olemme saanet kaiken lahjaksi Jumalalta.

3. Ylpeys rajoittaa Jumalaa käyttämästä meitä työkaluinaan suuremmassa määrin, jotta ylpeytemme ei kasvaisi lisää.

Huomasimme toisenkin asian, joka usein estää Jumalaa hyödyntämästä meitä enempää. Se oli tottelemattomuutemme Jumalan käskyille. Esim. Marian kohdalla esiaviollinen seksi, jonka Raamattu kieltää, olisi mitätöinyt hänet olemasta Jeesuksen äiti. Marian neitsyys olikin avainasemassa Jumalan suunnitelmissa. Omassakin elämässämme tottelevaisuutemme tai tottelemattomuutemme vaikuttaa siihen, miten Jumala siunaa meitä käyttämällä meitä toteuttaessaan suunnitelmiaan.

Marian kohdalla oli tärkeää, että hän oli neitsyt. Luukas painotti Marian neitseellisyyttä voimakkaasti, koska neitseellisen syntymän tärkeyttä ja sen yhteyttä Jeesuksen koko olemukseen ei voi korostaa liikaa. Juuri tämä neitseellinen syntymä on todisteena Jeesuksen jumaluudesta ja synnittömyydestä. Jeesus ei tullut synnin turmelemasta miehen siemenestä. Jeesus syntyi ilman syntiä aivan kuten Aatami. Mutta toisin kuin Aatami, hän ei sortunut syntiin ja pystyi näin ollen maksamaan ristillä lunnaat myös meidän synneistämme.

Jakeesta 28 alkaen, josta jatkamme tänään, tutkimme miten Jumala suosii lapsiaan ja miten tämä vaikuttaa päivittäisessä elämässämme ja erityisesti koettelemuksissa, siunauksissa tai niiden puutteessa.

Aloitamme kertauksen vuoksi jakeesta 26:

Luuk. 1:26: Kuudentena kuukautena sen jälkeen (Elisabetin raskaaksi tulon jälkeen, katso jae 24) Jumala lähetti enkeli Gabrielin Galilean kaupunkiin, jonka nimi on Nasaret,

Luuk. 1:27: neitsyen tykö, joka oli kihlattu Joosef nimiselle miehelle Daavidin suvusta; ja neitsyen nimi oli Maria.

Luuk. 1:28: Ja tullessaan sisälle hänen tykönsä enkeli sanoi: “Terve, armoitettu! Herra olkoon sinun kanssasi.”

Luuk. 1:29: Mutta hän hämmästyi suuresti siitä puheesta ja mietti, mitä tämä tervehdys mahtoi tarkoittaa.

Luuk. 1:30: Niin enkeli sanoi hänelle: “Älä pelkää, Maria; sillä sinä olet saanut armon Jumalan edessä.

 

Enkelin tervehdys (Luuk. 1:28)

Enkeli Gabriel saapui Nasaretiin ja tuli sisään taloon, jossa Maria oli, tervehtien häntä sanoen, “Terve, armoitettu! Herra olkoon sinun kanssasi.”

Gabrielin tervehdys Marialle, ”terve”, oli tavanomainen ja kohtelias tervehdys, aivan kuten se on nykyäänkin. On silti jännää ajatella tilannetta, jossa yhtäkkiä taloosi ilmestyy enkeli, joka sanoo, ”Terve”.

Enkeli ei kuitenkaan lopettanut tervehdystään tähän yhteen sanaan vaan jatkoi, ”Terve, armoitettu! Herra olkoon kanssasi”.

Huomaa, että Johannes Kastajan kohdalla Gabriel oli ilmestynyt antamaan uutiset ensimmäiseksi Sakariaalle, Johanneksen tulevalle isälle. Jeesuksen kohdalla uutiset tulivat ensiksi äidille, Marialle. Lisäksi Gabriel puhutteli Sakariasta nimeltä, kun taas Maria kutsutaan ”armoitetuksi”. Toisin kuin monet roomalaiskatoliset ymmärtävät, tämä ei tarkoita sitä, että Marialla olisi armoa muille annettavaksi. Maria saa ja tarvitsee armoa Jumalalta aivan kuten kaikki muutkin.[1]

Enkelin tervehdys Marialle päättyi sanoihin: ”Herra olkoon sinun kanssasi”. Tämä ei ole paras käännös, koska tässä ei ole kyse toivotuksesta, vaan enkeli pikemminkin kertoo tosiasian: ”Herra on kanssasi”.[2] Näin tämä on käännetty yleisimmissä englanninkielisissä raamatunkäännöksissä (ESV, NASB, NIV, KJV). ”Herra on kanssasi” viittaa Jumalan väkevään voimaan Marian päällä. Gabriel halusi rohkaista Mariaa sillä, että Jumala voimistaa Mariaa kaikissa tapahtumissa, joista Gabriel nyt aikoo kertoa Marialle.

Mitä arvelet, olisitko sinä valmis olemaan Jeesuksen äiti tai isäpuoli? Se on paljon vaikeampi tehtävä kuin mitä kuvittelemme. Seuraava 4 minuutin englanninkielinen video havainnollistaa hyvin sitä, miten vaikea Marian tehtävä tulisi olemaan ja kuinka hänen täytyisi luottaa Jumalaan paljon enemmän kuin mitä usein käsitämme. Maria todellakin tulisi tarvitsemaan paljon voimaa Jumalalta:https://www.ignitermedia.com/products/5647-the-christmas-volunteers

 

Marian suosio Jumalan edessä

Maria oli saanut erityisen suosion ja armon Jumalalta siinä mielessä, että hänet oli valittu olemaan Jeesuksen äiti. Itse asiassa olisi parempi kääntää enkelin sanat, ”Terve, armoitettu” sanoilla, ”Terve suosittu”. Näin se on käännetty yleisimmissä englanninkielisissä käännöksissä. Maria oli saanut erityisen suosion Jumalalta.

Vaikka Maria oli vaatimaton, nöyrä ja kuten tulemme huomaamaan, Jumalaa pelkääväinen, niin tekstistä ei käy mitenkään ilmi, että Maria olisi valittu Jeesuksen äidiksi sen perusteella, että hän oli jonkinlainen ”superpyhimys” tai maailman paras ihminen. Itse asiassa Jeesus antoi tämän tittelin Johannes Kastajalle, Matt. 11:11: Totisesti minä sanon teille: ei ole vaimoista syntyneitten joukosta noussut suurempaa kuin Johannes Kastaja.

Jumala armollisesti käyttää vähäarvoisia, ei mitään ansaitsevia, syntisiä ihmisiä, omiin tarkoituksiinsa aivoituksiensa mukaan. Esimerkiksi kristittyjen vainoajan Sauluksen eli Paavalin kohdalla Jumala käänsi hänet Damaskoksen tien tapahtumien kautta (Ap. t. 9. luku) apostoliksi, joka tulisi kirjoittamaan suurimman osan Uuden testamentin kirjoista. Kristittyjen vainoaja Saulus, jos kukaan, ei olisi ansainnut mitään erityistä armoa tai suosiota Jumalalta, mutta minkä mahtavan armonosoituksen hän saikaan osakseen. Kaiken luojana Jumalalla on oikeus ja valta antaa armoa ja käyttää ihmisiä haluamallaan tavalla (Room. 9:12-23).

(Jos Jumala toimii mielestäsi epäreilusti antaessaan toisille ihmisille enemmän kuin toisille, niin seuraava saarna käsittelee tätä aihetta:https://www.maallikkosaarnaaja.com/multimedia-archive/onko_jumala_reilu_oikeudenmukainen/)

Maria todellakin oli suosittu. Minkä valtavan kunnian hän saikaan! Mutta toisin kuin Sakariaan ja Elisabetin kohdalla, Luukkaan mainitessa heidän olevan jakeen 6 mukaan hurskaita ja vaeltaen kaikissa Jumalan käskyissä ja säädöksissä, Luukas ei tehnyt mitään vastaavaa mainintaa Marian kohdalla. Hän vain kertoi, että Maria oli neitsyt ja kihloissa Joosefin kanssa.

Raamattu on muutenkin niukkasanainen Marian suhteen. Ehkä sen takia, että ihmiset eivät alkaisi korottamaan häntä tai jopa palvomaan häntä. Itse asiassa ihmisillä näytti olevan taipumus jonkinlaiseen Marian ylistämiseen jo Jeesuksen eläessä. Myöhemmin Luukkaassa tulemme lukemaan luvussa 11 seuraavasti:

Luuk. 11:27: Niin hänen (Jeesuksen) tätä puhuessaan eräs nainen kansanjoukosta korotti äänensä ja sanoi hänelle: “Autuas on se kohtu, joka on kantanut sinut, ja ne rinnat, joita olet imenyt”.

Luuk. 11:28: Mutta hän (Jeesus) sanoi: “Niin, autuaat ovat ne, jotka kuulevat Jumalan sanan ja sitä noudattavat”.

Jeesuksella olisi ollut tässä mainio mahdollisuus yhtyä tämän naisen myötä Marian ylistykseen tai korotukseen. Sen sijaan Jeesus ei huomioi Marian asemaa millään tapaa, vaan kääntää tämän naisen julistuksen koskemaan kaikkia, jotka kuulevat ja noudattavat Jumalan sanaa.

Maria todellakin oli armoitettu ja autuas, mutta Jeesuksen sanojen mukaan mekin olemme. Kukaan meistä, Maria mukaan lukien, ei ansaitse muuta kuin iankaikkisen kadotuksen. Olemme jokainen rikkoneet Jumalaa vastaan tekemällä syntiä, josta jopa meidän omatuntomme on monesti moittinut meitä. Jumalan on oikeudenmukainen tuomari ja siksi hän ei voi olla tuomitsematta meitä rikkomuksista häntä vastaan. Epäonneksemme tuomio rikkomuksista ikuista ja rajatonta Jumalaa vastaan on iankaikkisuus helvetin liekeissä.

Onneksemme Jumala tuli Jeesuksena ristille suorittamaan tuomion puolestamme niin, että meidän ei tarvitse sitä itse suorittaa. Ääretön Jumala pystyy ottamaan vastaan äärettömän rangaistuksen. Kiitos Jumalalle siitä, että olemme hänen suosittujaan, emme itsestämme, mutta hänen armonsa kautta ja siksi olemme saaneet armon ja suosion hänen edessään. Kaikki tämä on Jumalan lahja meille, jotka emme ansaitse mitään muuta kuin tuomion.

Ef. 2:8-9: Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta – se on Jumalan lahja – ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi.

 

Marian nöyrä reaktio (Luuk. 1:29)

Enkeli siis tervehti Mariaa ja ilmoitti Marian saneen suosion ja armon Jumalalta, sekä Jumalan väkevän voiman olevan hänen päällänsä. Kuinka luulet Mariaan reagoineen tähän hienoon ja iloiseen tervehdykseen?

Luuk. 1:29: Mutta hän hämmästyi suuresti siitä puheesta ja mietti, mitä tämä tervehdys mahtoi tarkoittaa.

Maria oli hämmästynyt nähdessään enkelin, aivan kuten kuka tahansa olisi ollut. Tekstin perusteella Maria oli kuitenkin hämmästynyt nimenomaan enkelin puheesta; siitä, että mitä enkelin tervehdys mahtoi tarkoittaa.

Itse en heti ymmärtänyt, mistä tässä oli kyse. Enkelin puheessa ja tervehdyksessä ei mielestäni ollut mitään epäselvää. Tervehdyshän on aivan selvä: ”Terve, armoitettu! Herra on sinun kanssasi.”

Eräs raamatunselitysteos[3] valotti asiaa. Sen mukaan Marian hämmästys johtui ilmeisesti siitä, että Maria vaatimattomuudessaan ei voinut ymmärtää, miksi pyhä enkeli tervehtisi häntä noin ylevin sanoin. Ehkä Maria olisi ollut vähemmän hämmästynyt, jos Gabriel olisi sanonut, ”Jumalan kuritus odottaa” tai jotakin vastaavaa.

Maria ymmärsi, että hän oli syntinen ihminen. Tämän takia Luuk 1:47 jakeessa Maria sanoo, ”Ja minun henkeni riemuitsee Jumalasta, vapahtajastani”. Maria tarvitsi vapahtajaa aivan kuten kaikki muutkin. Ehkä aiemmin päivällä ennen enkelin tuloa Maria oli puhunut kärsimättömästi jollekulle tai ollut itsekäs. Hän oli syntinen, kuten me kaikki olemme. Mehän teemme syntiä lukemattomia kertoja joka päivä, vaikka emme ylpeydessämme halua tätä aina ajatella tai tunnustaa.

Jos henkilö on siis nöyrä ja tiedostaa oman ansaitsemattomuutensa Jumalan edessä, niin on aivan ymmärrettävää, että hän joutuu hämilleen kuullessaan saaneensa Jumalan suosion.

 

Enkelien oppikirja: mitä sanoa ihmiselle tervehdyksen jälkeen (Luuk. 1:30)

Seuraavassa jakeessa enkeli jatkaa puhettaan Marialle. Luuk. 1:30: Niin enkeli sanoi hänelle: “Älä pelkää, Maria; sillä sinä olet saanut armon Jumalan edessä.

Tästä jakeesta näemme, että Marian hämmästykseen enkelin tervehdyksestä liittyi myös pelkoa. Kautta Raamatun pelko on luonnollinen reaktio ihmisen nähdessä enkelin. Tervehtipä enkeli ihmisiä miten hienosti tahansa, hänen seuraavat sanansa ovat yleensä, ”Älä pelkää”. Gabriel sanoi samat sanat myös Sakariaalle tämän luvun jakeessa 13. En olisi yllättynyt, jos enkeleille opetetaan tämä rutiini jo heidän ”oppikirjansa” ensimmäisessä luvussa: ”Kun ilmestyt ihmisille ja tervehdit heitä, he joutuvat aina paniikkiin, joten muista heti seuraavaksi sanoa: ”Älä pelkää”.

Näin oli myös Marian kohdalla: Älä pelkää, Maria; sillä sinä olet saanut armon Jumalan edessä.

Huomaa, miten Luukas painottaa tässä Jumalan omaa aloitetta valita Maria erityisen armonsa kohteeksi: ”Sinä olet saanut armon Jumalan edessä.”

Tämä sana ”armo” on alkuperäiskielellä ”charis” ja se tarkoittaa paremminkin Jumalan suosiota kuin armoa, aivan kuten oli asian laita jakeessa 28. Yleisesti raamatunkäännökset ilmaisevat tämän jakeen, ”Olet saanut suosion Jumalan edessä.” Suosion saaminen Jumalalta on tosin täysin hänen armoaan, eikä omaa hyvyyttämme. Aiemmin mainitsimme Sauluksen tästä hyvänä esimerkkinä. Täten tässä on jälleen kerran kyseessä Jumalan suosio, joka tulee Jumalan armosta, eikä omasta hyvyydestämme.

Kirjoituksissaan Luukas käyttää tätä sanaa ”charis” (suosio, armo) kuvaamaan asioita, joita Jumala tekee lastensa hyväksi, omasta mielihyvästään. Näin on esimerkiksi Ap. t. 7:10 Stefanuksen puhuessa Jumalan suhtautumisesta Joosefiin: Pelasti hänet kaikista hänen ahdistuksistansa. Ja hän antoi hänelle armon (suosion) ja viisauden faraon, Egyptin kuninkaan, edessä (katso myös Ap. t. 14:3).

 

Suosiiko Jumala sinua?

Miten luulet asioiden olevan omalla kohdallasi? Oletko sinä saanut armon tai suosion Jumalan edessä? Onko Jumala tehnyt mitään asioita sinun hyväksesi, omasta mielihyvästään?

Ensinnäkin, jos olet tunnustanut syntisyytesi, katunut ja alistanut elämäsi Jeesuksen herruuden alaisuuteen, niin silloin olet jo saanut osaksesi kaikista suurimman armon ja suosion, jonka voi kuvitella. Ajattele, kuinka mahtava ja käsittämätön asia tämä onkaan! Sinä olit Jumalan vihaaja, hänen vihollinen. Niin suuret olivat rikkomuksesi häntä kohtaan, että tuhatkaan vuotta helvetissä ei riittäisi niiden sovitukseksi. Mutta miten Jumala kohteli sinua? Kohteliko hän sinua niin kuin vihollista? Päinvastoin. Room 5:8: Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme.

Room. 5:10 mukaan olit hänen vihollisensa, mutta hän rakasti sinua. Hän oli jo ennen maailman perustamista tuntenut sinut ja päättänyt rakastaa sinua. Ef. 1:4: Hän ennen maailman perustamista oli hänessä valinnut meidät olemaan pyhät ja nuhteettomat hänen edessään, rakkaudessa.

Hän oli päättänyt pelastaa sinut ennen kuin olit edes syntynyt.

2. Tim. 1:9: Hän, joka on meidät pelastanut ja kutsunut pyhällä kutsumuksella, ei meidän tekojemme mukaan, vaan oman aivoituksensa ja armonsa mukaan, joka meille on annettu Kristuksessa Jeesuksessa ennen ikuisia aikoja. (Katso myös: Matt. 25:34; Ap. t. 15:18; Ilm.13:8)

Lunastaakseen sinut itselleen, Jeesus maksoi ristillä hirvittävän hinnan jokaisesta synnistä, jonka olet ikinä tehnyt ja tulet tekemään. Sinä olet saanut valtavan armon ja suosion Jumalan silmissä. Ja miten osoitamme kiitollisuuttamme hänelle? Omalla kohdallani osoitan sen valitettavan usein valittamalla mielessäni, että Jumala ei ole tehnyt tarpeeksi edestäni ja toivon elämäni olevan helpompaa. Osoitan sen myös tekemällä lisää syntiä tiedostaen, että Jeesus joutui niistä jokaisesta kärsimään lisää ristillä. Syntiä tehdessäni voisin yhtä lailla itse olla antamassa Jeesukselle ruoskaniskuja lisää.

Tällaisia lurjuksia kuten sinä ja minä Jumala ajoi takaa taivaan ajokoirilla, hellittämättä, kunnes vihdoin lopetimme karkuun juoksumme. Voi miten suosittuja olemmekaan. Sitten välillä koettelemuksissamme epäilemme, että välittääkö Jumala edes meistä ja mitä meille tapahtuu. Mitä luulet? Jos meistä välitettiin niin paljon vielä ollessamme Jumalan vihollisia, että vuoksemme kärsittiin ja kuoltiin, kuinka paljon enemmän luulet Jumalan välittävän ja suosivan meitä nyt ollessamme hänen lapsiaan Jeesuksen Kristuksen kautta? Kukaan ei suosi sinua enempää kuin Jumala. Kukaan ei rakasta sinua enempää kuin Jumala. Hän suosii ja rakastaa sinua enemmän kuin vanhempasi, puolisosi, isovanhempasi – enemmän kuin kukaan – äärettömästi enemmän kuin kukaan muu!

Muista tämä ensi kerralla ollessasi jossakin mielestäsi koettelevassa elämäntilanteessa. Mikään koettelemus ei pääse kimppuusi ilman, että se ohittaa ensin Jumalan valtaistuimen. Sinä olet Jumalan suosittu. Tämä ei tarkoita, että vaikeita tilanteita ei tule. Niitä tuli Mariallekin ja hän oli sentään Jeesuksen äiti. Juuri vaikeat tilanteethan kasvattavat luonnettamme ja uskoamme, tehden meistä yhä enemmän Jeesuksen kaltaisia. Mutta Jumala ei salli sinua koeteltavan yli voimiesi. Näin oli Marian kohdalla ja näin on myös sinun kohdallasi. 1. Kor. 10:13 mukaan Jumala antaa sinulle tarvittavan voiman kestää jokaisen koettelemuksen. Muista myös, että Room. 8:28 mukaan jopa koettelemukset ovat omaksi parhaaksesi, aivan kuten ne olivat Mariankin kohdalla. Luota Jumalaan! Jokainen koettelemus on parhaaksesi ja Jumala antaa sinulle voiman kestää ne.

 

Jumala ei rajoita suosituiltaan mitään hyvää

Lopuksi, älä ikinä kuvittele, että jos pyydät Jumalalta jotakin hyvää, että hän pidättäisi sen sinulta. Sinä olet Jumalan suosittu. Room. 8:32: Hän, joka ei säästänyt omaa Poikaansakaan, vaan antoi hänet alttiiksi kaikkien meidän edestämme, kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkea muutakin hänen kanssansa?

Ehkä nyt ihmettelet, että jos Jumala on valmis lahjoittamaan meille kaiken, miksi sinulla ei ehkä ole täydellistä terveyttä tai vähintään paria miljoonaa euroa taskussasi? Tiedän vastauksen. Se ei ole hyväksesi. Jumala antaa meille vain asioita, jotka ovat parhaaksemme. Jos sinulla ei ole täydellistä terveyttä, paria miljoonaa tai joitain muita asioita, joita olet pyytänyt, se tarkoittaa, että nämä asiat eivät ole kokonaisvaltaisesti hyväksesi.

Itse välillä mietin, miksi Jumala ei anna minulle enemmän resursseja, jotta voisin edistää hänen valtakuntaansa enemmän. Ehkä tätä ei ole tapahtunut sen takia, että Jumala pystyy käyttämään minua saamaan haluamansa tulokset juuri niillä resursseilla, jotka hän on minulle antanut. Näin ollen Jumala, eivätkä resurssit, saa kunnian menestyksestä vaatimattomimmillakin resursseilla. Näin ollen Jumala on turvani ja voimani, eikä terveyteni, rahani tai muut asiat. Paavalin sanoin, 2. Kor. 12:9-10: Sentähden minä mieluimmin kerskaan heikkoudestani, että Kristuksen voima asettuisi minuun asumaan…; sillä kun olen heikko, silloin minä olen väkevä.

Siispä suurempien rahapussien sijaan voimme pyytää Jumalalta esimerkiksi viisautta. Siinä on sellainen resurssi ja lupaus, jota Jumala on Jaak. 1:5 mukaan luvannut aina antaa sitä pyytäville.

 

Kertaus

Tämänkertaiset jakeemme olivat Luuk. 1:28-30:

Luuk. 1:28: Ja tullessaan sisälle hänen tykönsä enkeli sanoi: “Terve, armoitettu! Herra olkoon sinun kanssasi.”

Luuk. 1:29: Mutta hän hämmästyi suuresti siitä puheesta ja mietti, mitä tämä tervehdys mahtoi tarkoittaa.

Luuk. 1:30: Niin enkeli sanoi hänelle: “Älä pelkää, Maria; sillä sinä olet saanut armon Jumalan edessä.

Enkeli tervehti Mariaa sanoen, “Terve, armoitettu! Herra olkoon sinun kanssasi”. Paremmin käännettynä tämä kuuluu, “Terve suosittu! Herra on kanssasi!” Maria oli saanut erityisen suosion ja armon Jumalalta sen suhteen, että hänet oli valittu olemaan Jeesuksen äiti. Se on sellainen tehtävä, jota ihminen ei pysty omin voimin suorittamaan. Tämän takia Gabriel halusi rohkaista Mariaa lisäämällä, että Jumala voimistaa Mariaa kaikissa enkelin kertomissa tapahtumissa, “Herra on kanssasi!”

Marian elämä tulisi olemaan maallisesta näkökulmasta erittäin vaikeaa. Ensiksi, hän tulisi raskaaksi ennen naimisiinmenoa, jota ei etenkään noina päivinä katsottu lainkaan hyvällä. Toiseksi, Jeesuksen äitinä oleminen toi mukanaan muita haasteita, heti Jeesuksen syntymästä alkaen kuningas Herodeksen yrittäessä murhata häntä aina hänen ristillä kuolemiseensa asti, jota Maria oli itse silminnäkijänä todistamassa.

Marian luonnollinen reaktio enkelin sanoihin oli hämmästys ja pelko. Onhan Jumalan suosio meitä syntisiä kohtaan monin tavoin käsittämätöntä. Voimme kuitenkin olla Marian kanssa rauhallisin ja turvallisin mielin. Maria, kuten mekin, oli saanut armon ja suosion Jumalan edessä. Olemme Jumalan suosittuja, hänen lapsiaan.

Tämä erikoisasemamme Jumalan edessä, suosio, myös takaa sen, että mikään koettelemus ei pääse kimppuumme ilman, että se ohittaa ensin Jumalan valtaistuimen. Room 5:8-10 mukaan Jeesus kuoli edestämme ollessamme vielä hänen vihollisiaan. Miten paljon enemmän olemme hänen rakkaudestaan ja armostaan osallisina ollessamme hänen lapsiaan. Kukaan ei suosi sinua enempää kuin Jumala. Kukaan ei rakasta sinua enempää kuin Jumala.

Tämä ei tarkoita, että vaikeita tilanteita ei tule. Niitä tuli Mariallekin ja hän oli sentään Jeesuksen äiti. Juuri vaikeat tilanteet kasvattavat luonnettamme ja uskoamme, tehden meistä yhä enemmän Jeesuksen kaltaisia. Mutta Jumala ei salli sinun koeteltavan yli voimiesi. Näin oli Marian kohdalla ja näin on myös sinun kohdallasi. 1. Kor. 10:13 mukaan Jumala antaa sinulle tarvittavan voiman hänessä kestämään jokaisen koettelemuksen.

Samoin on tärkeää muistaa, että Room. 8:28 mukaan jopa koettelemukset ovat omaksi parhaaksesi, aivan kuten ne olivat Mariankin kohdalla. Luota Jumalaan! Jokainen koettelemus on parhaaksesi ja Jumala antaa sinulle voiman hänessä kestämään sen.

Jumala ei myöskään pidätä lapsiltaan mitään hyvää, aivan kuten maallinenkaan vanhempi ei yleensä pidätä. Ja Jumala on äärettömästi vajavaisia maallisia vanhempiamme rakastavampi, rikkaampi ja anteliaampi. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että saamme aina haluamamme. Maallisetkaan vanhemmat eivät toteuta lapsiensa kaikkia mielihaluja, koska se ei olisi heidän hyväkseen. Jumala toimii samoin, mutta vieläkin täydellisemmin. Maalliset vanhemmat tekevät virheitä toisin kuin Jumala.

Miten hieno asia se onkaan, että olemme maailman voimallisimman, rikkaimman, viisaimman ja rakastavimman isän lapsia. Hän huolehtii meistä täydellisesti.

 

Rukoilkaamme

Kiitos Jumala siitä, että olemme lapsiasi. Kiitos, miten suurta armoa ja suosiota olet osoittanut meille Jeesuksen kärsiessä rikkomustemme edestä ja sen jälkeen siunaamalla meitä monin tavoin elämässämme. Kiitos siitä, että olet kanssamme ja että sinun voimasi on kanssamme voimistamassa meitä kulkemaan tiellä, jonka olet meille valmistanut.

Kiitos siitä, että rakkaudessasi olet järjestänyt ja tulet järjestämään kaikki asiat elämässämme parhaaksemme, jopa todella vaikeatkin asiat. Anna meille enemmän uskoa luottaa näihin lupauksiisi, etenkin silloin, kun emme ymmärrä, miten jotkut vaikeat asiat voivat olla parhaaksemme.

Sananl. 3:5-7: Turvaa Herraan kaikesta sydämestäsi äläkä nojaudu omaan ymmärrykseesi. Tunne hänet kaikilla teilläsi, niin hän sinun polkusi tasoittaa. Älä ole viisas omissa silmissäsi. Pelkää Herraa ja karta pahaa.

Anna tämän sananlaskujen viisauden näkyä elämässämme. Aamen.

Lisää saarnoja osoitteessahttps://www.maallikkosaarnaaja.com/

Muita aiheeseen liittyviä raamatunjakeita:

Ef. 1:11: Hänessä me myös olemme saaneet perintöosan, ollen siihen edeltämäärätyt hänen aivoituksensa mukaan, hänen, joka vaikuttaa kaikki oman tahtonsa päättämän mukaan,

Ps. 84:11: (84:12) Sillä Herra Jumala on aurinko ja kilpi; Herra antaa armon ja kunnian, ei hän kiellä hyvää niiltä, jotka nuhteettomasti vaeltavat.

Jes. 66:2: Minun käteni on kaikki nämä tehnyt, ja niin ovat kaikki nämä syntyneet, sanoo Herra. Mutta minä katson sen puoleen, joka on nöyrä, jolla on särjetty henki ja arka tunto minun sanani edessä.

2. Aik. 16:9: Sillä Herran silmät tarkkaavat kaikkea maata, että hän voimakkaasti auttaisi niitä, jotka ovat ehyellä sydämellä antautuneet hänelle.

Sananl. 8:35: Sillä joka minut löytää, löytää elämän ja saa Herran mielisuosion.

Englanninkielisiä artikkeleita aiheesta:

https://www.gotquestions.org/does-God-have-favorites.html

https://www.gotquestions.org/favor-of-God.html

Viitteet

[1] https://carm.org/mary-full-grace-and-luke-128

[2] The Lord is with you. Compare Judg 6:12; Ruth 2:4. This is not a wish (“may the Lord be with you”) but a statement and refers to God’s mighty power being present and upon Mary Stein, R. H. (1992). Luke (Vol. 24, p. 83). Nashville: Broadman & Holman Publishers.

[3] Morris, L. (1988). Luke: an introduction and commentary (Vol. 3, p. 89). Downers Grove, IL: InterVarsity Press.

Post a comment