Miten täytymme Pyhällä Hengellä ja mitä sitten tapahtuu? Luukkaan Evankeliumi, Osa 17 (Luuk. 1:39-42)

Vanhan testamentin viite aiheeseemme

2. Moos. 31:1 Ja Herra puhui Moosekselle sanoen:

2. Moos. 31:2 “Katso, minä olen nimeltään kutsunut Besalelin, Uurin pojan, Huurin pojanpojan, Juudan sukukunnasta;

2. Moos. 31:3 ja minä olen täyttänyt hänet Jumalan hengellä, taidollisuudella, ymmärryksellä, tiedolla ja kaikkinaisella kätevyydellä

2. Moos. 31:4 sommittelemaan taidokkaita teoksia ja valmistamaan niitä kullasta, hopeasta ja vaskesta,

2. Moos. 31:5 hiomaan ja kiinnittämään kiviä ja veistämään puuta, tekemään kaikkinaisia töitä.

 

Johdanto

Aiemmista saarnoista muistamme, kuinka enkeli Gabriel ilmestyi Sakariaalle ilmoittaen, että hän saa poikalapsen vaimonsa Elisabetin kanssa. Tämä oli käsittämätöntä Sakariaalle, koska hän ja hänen vaimonsa olivat jo erittäin iäkkäitä ja lisäksi hänen vaimonsa oli ollut hedelmätön koko ikänsä. Siksi Sakarias halusi todisteita siitä, että enkelin ilmoitus kävisi toteen. Hän sai pyytämänsä todisteen, tosin eräänlaisen nuhtelun kautta: Enkeli ilmoitti Sakariaan menettävän puhekykynsä, kunnes poikalapsi, Johannes, syntyisi ja näin tapahtui (Luuk. 1:20).

Joitain kuukausia myöhemmin sama enkeli Gabriel ilmestyi Marialle ilmoittaen Marian saavan pojan, vaikka hän oli neitsyt. Tämä Pyhän Hengen kautta tapahtuva ihmeellinen neitseellinen syntymä kertoo Jumalan äärettömästä voimasta ja Jeesuksen ainutlaatuisuudesta ihmiskunnan toivona. Tämän Marialle tulleen ilmoituksen kautta Jumala alkoi täyttää lupaustaan maailman pelastamisesta (1. Moos. 3:15). Marian lapsi, Jeesus, täyttäisi myös Daavidille annetun lupauksen ikuisesta vapahtajakuninkaasta (Jes. 9:7; Dan. 2:44; Dan. 7:24; Luuk. 1: 31-35).

Vastakohtana Sakariaan epäuskolle Maria luotti enkelin

Kyyhkynen kuvaa Pyhää Henkeä: Luuk. 3:22

 ilmoitukseen, mutta pyysi lisätietoja, kuinka tämä hämmästyttävä asia tapahtuisi. Marian luottamus Jumalaan ja hänen auliutensa olla osa Jumalan suunnitelmia ovat hyvinä esimerkkeinä meille. Meille ei ilmesty enkeleitä ilmoitusten kera, mutta meillä on Jumalan ohjekirja, Raamattu, joka sisältää kaiken, minkä Jumala haluaa meidän tietävän. Tämä käy ilmi 2. Tim. 3:16 sanoin: Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa, että Jumalan ihminen olisi täydellinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmistunut.

Kysymys kuuluu, uskommeko näihin 2. Tim. jakeiden sanoihin? Jos uskomme, niin silloin raamatunluku on luonnollisesti etusijalla elämässämme. Annamme sille television ja sosiaalisen median sijaan päiviemme parhaimmat hetket.

Tämänkertaisessa saarnassa Johannes Kastajan ja Jeesuksen tarinat yhdistyvät heidän äitiensä, Elisabetin ja Marian, kohdatessa. Tämä onkin epätavallinen kohtaaminen. Kuten pian näemme, tämä Marian ja Elisabetin kohtaaminen sisältää paljon enemmän kuin ensi silmäyksellä huomaamme.

Luemme tämänkertaiset jakeet Luuk. 1:39-42 ja niitä seuraavat kolme jaetta jakeeseen 45 asti.

Luuk. 1:39: Niinä päivinä Maria nousi ja kulki kiiruusti vuorimaahan erääseen Juudan kaupunkiin

Luuk. 1:40: ja meni Sakariaan kotiin ja tervehti Elisabetia.

Luuk. 1:41: Ja kun Elisabet kuuli Marian tervehdyksen, hypähti lapsi hänen kohdussansa; ja Elisabet täytettiin Pyhällä Hengellä.

Luuk. 1:42: Ja hän puhkesi puhumaan suurella äänellä ja sanoi: “Siunattu sinä vaimojen joukossa, ja siunattu sinun kohtusi hedelmä!

Luuk. 1:43: Ja kuinka minulle tapahtuu tämä, että minun Herrani äiti tulee minun tyköni?

Luuk. 1:44: Sillä katso, kun sinun tervehdyksesi ääni tuli minun korviini, hypähti lapsi ilosta minun kohdussani.

Luuk. 1:45: Ja autuas se, joka uskoi, sillä se sana on täyttyvä, mikä hänelle on tullut Herralta!”

 

Maria tapaa Elisabetin: kahden neljän Jumalan palvelijan kohtaaminen (j. 39-40)

Jakeessa 36 enkeli Gabriel oli antanut Marialle esimakua Jumalan voimasta kertomalla hänelle, että hänen sukulaisensa Elisabet, Sakariaan vaimo, joka oli hyvin vanha nainen ja joka oli ollut hedelmätön koko elämänsä, oli kuudetta kuukautta raskaana. Ilmeisesti Maria ei tiennyt Elisabetin raskaudesta, ennen kuin enkeli mainitsi sen. Miksi hän ei tiennyt siitä, jos Maria kerran oli Elisabetin sukulainen (j. 36)? Raamattu antaa meille kaksi syytä. Ensinnä, saatat muistaa jakeesta 24, että Elisabeth pysytteli salassa raskautensa ensimmäisten viiden kuukauden ajan. Toiseksi, jakeesta 39 luemme, että Maria ja Elisabet asuivat kaukana toisistaan: Niinä päivinä Maria nousi ja kulki kiiruusti vuorimaahan erääseen Juudan kaupunkiin.

Nasaret, jossa Maria jakeen 26 mukaan asui, on noin 150 km etäisyydellä Juudeasta, jossa Elisabeth asui.

Niinä päivinä ei ollut autoja, joten 150 kilometrin matkan taittaminen ei ollut helppoa. Vaatimattomasta perheestä oleva Maria kulki sen todennäköisesti jalan. Matka olisi täten kestänyt häneltä vähintään kolme päivää. Huomaa, että Maria ei aikaillut tämän matkan kanssa. Hän teki niin “kiiruusti”. Tämä on täysin ymmärrettävää. Kuvittele, jos enkeli olisi ilmoittanut sinulle: “Jumala tekee ihmeen ja tulet synnyttämään neitsyenä. Lisäksi Jumala on jo pienemmän ihmeen kautta saattanut oman sukulaisesi, vanhan hedelmättömän Elisabetin, raskaaksi.” Täten on ymmärrettävää, että Maria oli innokas tapaamaan Elisabetin mahdollisimman pian.

Voitko kuvitella, millaisia kysymyksiä Maria oli valmistellut mielessään Elisabetille? ”Ilmestyikö enkeli sinulle tai miehellesi Sakariaalle? Oliko se sama enkeli, joka ilmestyi minulle? Mitä enkeli sanoi? Sanoiko enkeli mitään minuun liittyen? Kuinka nopeasti tulit raskaaksi enkelin ilmoituksen jälkeen? Mitä mieltä olet kaikesta tästä? Onko sinulla Elisabet, vanhempana Jumalaa pelkäävänä viisaana naisena, antaa minulle mitään neuvoja tämän ainutlaatuisen tilanteen suhteen? Olethan sentään papin vaimo ja itsekin pappissuvusta.”

On hienoa, kuinka Jumala antoi Marialle tämän tukihenkilön. Elisabeth oli joku, joka uskoisi Marian uskomatonta tarinaa kannustaen ja tukien häntä. Kenenkä muun kanssa Maria olisi voinut asiasta puhua? ”Hei muuten, enkeli ilmestyi minulle ja kertoi, että tulisin raskaaksi ilman miestä, ja pojastani tulisi iankaikkinen kuningas.” No just joo. Mutta Elisabeth oli henkilö, joka uskoisi Mariaa ja olisi hänelle tukena. Jumala antaa meille aina tarvittavan tuen ja resurssit tehdäksemme sen, johon hän on meidät kutsunut. Jos olet Jumalan lapsi, varmasti löydät myös omasta elämästäsi esimerkkejä tästä.

Maria oli siis innokas vierailemaan Elisabetin luona. Siksi ”niinä päivinä” eli pian sen jälkeen, kun enkeli oli ilmestynyt Marialle, hän meni kiireesti tapaamaan Elisabetia. Marian tullessa Elisabetin taloon, hän luonnollisesti tervehti häntä. Mutta juuri tällä hetkellä Marian ja Elisabetin kohdatessa, kaksi muutakin ihmistä kohtasivat toisensa. Tällä en tarkoita Sakariasta, Elisabetin miestä, vaikka hänkin saattoi olla kotona. Ketkä kaksi muuta henkilöä tapasivat nyt samaan aikaan kuin Maria ja Elisabet? He olivat Johannes Kastaja ja Jeesus. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun he molemmat olivat samassa paikassa samaan aikaan, vaikkakin vielä äitinsä kohdussa.

Pyhän Hengen uskomaton voima (j. 41-42)

Luuk. 1:41: Ja kun Elisabet kuuli Marian tervehdyksen, hypähti lapsi hänen kohdussansa; ja Elisabet täytettiin Pyhällä Hengellä.

Luuk. 1:42: Ja hän puhkesi puhumaan suurella äänellä ja sanoi: “Siunattu sinä vaimojen joukossa, ja siunattu sinun kohtusi hedelmä!

Emme tiedä, kuinka Maria tervehti Elisabetia, mutta joka tapauksessa Elisabetin kohdussa oleva vauva, Johannes Kastaja, hypähti kuullessaan Marian äänen. Mikä oli tämän hypähdyksen syynä? Jos muistat, Johannes Kastajassa oli jotakin erikoista jo hänen ollessaan äitinsä kohdussa. Muistatko mitä? Jakeen 15 mukaan Johannes Kastaja oli täytetty Pyhällä Hengellä jo kohdussa ollessaan. Miksi näin oli? Miksi Jumala antaisi sikiölle Pyhän Hengen? Edessämme on ainakin yksi syy: jotta tämä sikiö voisi toimia profeettana ja antaa fyysisesti vahvistuksen Marian sanoihin. Johannes ei pystynyt vielä puhumaan, mutta hän pystyi hypähtämään kohdussa Pyhän Hengen vaikutuksesta.

Tiedämme myös, että Marian tullessa Elisabetin kotiin, Maria oli jo raskaana. Kuinka me tiedämme tämän? Tiedämme tämän Elisabetin huudahduksen perusteella:

“Siunattu sinun kohtusi hedelmä!” Tämä tarkoittaa, että Marian kohdussa oli jo hedelmä eli hän oli raskaana. Jakeesta 44 myös tiedämme, että Johanneksen hypähdys oli ilon aikaansaama.

Luuk. 1:44: Sillä katso, kun sinun tervehdyksesi ääni tuli minun korviini, hypähti lapsi ilosta minun kohdussani.

Tässä saamme esimakua Johannes Kastajan toimenkuvasta profeettana, joka ohjaa muita Jeesuksen luo (Luuk. 1:17) jopa kohdusta käsin. Ei Jumala huvin vuoksi, ilman mitään tarkoitusta, antanut Pyhää Henkeä Johannekselle jo kohdussa. Jokaisella Jumalan suunnitelmalla ja kaikilla hänen teoillaan on tarkoitus.

Eikö olekkin silmiinpistävää, kuinka Elisabetilla näytti olevan selkeä käsitys tapahtumien kulusta ainakin kolmen asian suhteen. Voimme kysyä:

1. Kuinka Elisabet tiesi Marian olevan raskaana. Jakeessa 42 Elisabet sanoi: ”Siunattu sinun kohtusi hedelmä!” Jakeen 39 mukaan Maria meni tapamaan Elisabetia kiiruusti enkelin ilmoituksen jälkeen, joten Marian raskaus ei olisi vielä voinut olla mitenkään näkyvissä.

2. Kuinka Elisabet tiesi jakeessa 43 kutsua Jeesusta ”Herrakseen”?

3. Kuinka Elisabet tiesi jakeen 45 perusteella, että Maria oli saanut sanan eli ilmoituksen Jumalalta ja uskonut ilmoituksen täyttymykseen?

Eikö tunnu mahdottomalta, että Elisabet tiesi tämän kaiken, ennen kuin hän edes puhui Marian kanssa. Mutta näin vain oli. Hän tervehti Mariaa täynnä iloa ja näytti ymmärtävän Marian tilanteen ja hänen lapsensa tärkeyden. Miten Elisabet tiesi kaiken tämän? Jae 41 antaa meille vastauksen:

Luuk. 1:41: Ja kun Elisabet kuuli Marian tervehdyksen, hypähti lapsi hänen kohdussansa; ja Elisabet täytettiin Pyhällä Hengellä.

Ensin Elisabet täytettiin Pyhällä Hengellä. Mitä tapahtui seuraavaksi? Hän alkoi puhua sellaisista asioista, joista hänen ei olisi mitenkään pystynyt olla tietoinen. Seuraava jae 42 kuuluu: Ja hän puhkesi puhumaan suurella äänellä ja sanoi: “Siunattu sinä vaimojen joukossa, ja siunattu sinun kohtusi hedelmä!”

Näin ollen näyttää siltä, että Pyhä Henki valaisi Elisabetia yliluonnollisella tietämyksellä niin Marian asioista, kuin myös Johanneksen hypähdyksen merkityksestä (j.44). Pyhän Hengen inspiroimana Johannes ei kyennyt tekemään muuta kuin liikkumaan kohdun sisällä, mutta samalla Pyhä Henki antoi Johanneksen äidille profeetalliset sanat.

Tässä jakeessa Elisabeth toimii profeettana, joka tuo viestin Jumalalta. Hän toistaa, mitä enkeli Gabriel oli jo kertonut Marialle jakeissa 28 ja 30: Maria on saanut armon Jumalan edessä ja hän ja hänen tuleva poikansa ovat erityisen siunattuja. Huomaa, kuinka tekstissä kerrotaan Elisabetin julistaneen profeetalliset sanansa: “Ja hän puhkesi puhumaan suurella äänellä.” Tämä heijastaa sen inspiraation voimakkuutta, jolla Pyhä Henki vaikutti Elisabetissa.

Tämä ei ole mitenkään harvinaista, kun ihminen on Pyhän Hengen voimakkaan vaikutuksen alaisena. Itse olen monesti todistanut tätä omin silmin, esimerkiksi nähdessäni jonkun tuttavani todistavan Jeesuksesta jollekin toiselle. Olen nähnyt, miten ihminen saattaa muuttua hetkeksi aivan toisenlaiseksi. Esim. ujosta tulee rohkea hänen todistaessaan. Joku hiljainen hissukka saattaa yhtäkkiä puhua täynnä rohkeutta ja voimaa, selittäen Raamattua paremmin kuin monet saarnaajat tekevät sunnuntaisaarnassaan. Toisinaan olen myös itse kokenut tämän jakaessani Jumalan Sanaa. Olen tuntenut sen itse, ja vaimoni sekä muut ovat myös todenneet sen. Pyhän Hengen täyttäessä meidät tunnemme yliluonnollista voimaa, viisautta ja selkeyttä.

Tämän ei pitäisi olla mitenkään yllättävää, koska nämä ovat juuri sellaisia asioita, joita tapahtuu Pyhän Hengen vaikutuksesta. Hän täyttää, valaisee, puhuu ja ohjaa (Luukas 1:67, 2:27, 4: 1, 12:12; Ap. t. 15:28). Tämä vuorostaan antaa meille kykyjä nähdä, oivaltaa, ja toimia yliluonnollisin tavoin.

Tämä käy hyvin esille kautta koko Apostolien tekojen -kirjan. Jeesuksen opetuslapset, jotka olivat aiemmin aikamoisia pelkureita ja tunareita, muuttuvat yhtäkkiä pelottomiksi evankeliumin julistajiksi, jopa kuolemaan asti. Itse asiassa osuvampi nimi Apostolien teoille olisi ehkä “Pyhän Hengen teot”. Apostolien tekojen -kirja osoittaa, kuinka pelokkaat ja epäluotettavat ihmiset (Matt. 26:31, 43) muuttuivat täysin erilaisiksi täytyttyään Pyhällä Hengellä. Näin on asianlaita jo Apostolien tekojen toisen luvun alusta. (Ap. t. 2:1-4)

Pyhä Henki siis antaa Jumalan lapsille yliluonnollista voimaa ja viisautta. Toinen luonnollinen seuraamus Pyhällä Hengellä täyttymisestä on se, että synnille jää vähemmän tilaa. Kuuluisa saarnaaja Dwight Moody kuvasi tätä kerran seuraavasti:

“Kertokaa minulle,” hän sanoi yleisölleen: “Kuinka voin saada kaiken ilman pois tästä tyhjästä juomalasista?” Yksi mies sanoi: “Käytä pumppua.” Moody vastasi: “Se loisi tyhjiön ja voisi rikkoa ohuen lasin.” Monen mahdottoman ehdotuksen jälkeen Moody hymyili, nosti vesikannun ja täytti lasin. “Noin”, hän sanoi, “kaikki ilma on nyt poistettu.” Sitten hän havainnollisti, että voitto kristillisessä elämässä ei tapahdu “imemällä syntejä pois sieltä täältä”, vaan täyttymällä Pyhällä Hengellä.

Raamatun mukaan jokainen, joka on katunut syntejään, tehnyt parannuksen ja alistunut Jumalan herruuden alle, saa Pyhän Hengen lahjan.

Tämä on totta. Pyhä Henki vaikuttaa jokaisessa meissä, jotka olemme katuneet syntejämme, tehneet parannuksen ja alistuneet Jumalan herruuden alle (Ap. t. 2:38). Pyhä Henki on alkanut uudistaa meitä uskoontulomme seurauksena. Tämä käy ilmi monin tavoin. Alamme ymmärtää Raamatun tekstiä ja Jumalan olemusta paremmin kuin koskaan ennen. Alamme pitää sellaisista asioista, joista emme aiemmin pitäneet. Monet synnilliset asiat, joista aiemmin pidimme, käyvät yhä vastenmielisemmiksi. Toisin sanoen olemme kuin uusi ihminen (2. Kor. 5:17). Kaikki tämä johtuu Pyhän Hengen vaikutuksesta meissä, hänen muuttaessaan meitä yhä enemmän Kristuksen kaltaisiksi (2. Kor. 3:16-18). Tämä ei tietenkään tarkoita, että meistä tulee synnittömiä, vaan että synnin tekeminen pienenee pikku hiljaa Pyhän Hengen vaikuttaessa meissä.

Maksimoi tai minimoi Pyhän Hengen vaikutus elämässäsi

Pyhä Henki siis vaikuttaa jokaisessa meissä, jotka emme ole matkalla kadotukseen maksamaan oikeudenmukaista tuomiota synneistämme, koska Jeesus on jo kärsinyt tuomion edestämme ristillä. Vaikka Pyhä Henki on meissä, useasti emme kuitenkaan juuri tunne Pyhän Hengen voimaa itsessämme. Miksi näin on? Raamattu antaa meille erittäin selkeän vastauksen tähän. Se varoittaa meitä sammuttamasta Henkeä (1. Tess. 5:19) ja saattamasta häntä murheelliseksi (Ef. 4:30). Et voi tuntea Pyhän Hengen voimaa, ohjausta ja viisautta elämässäsi, jos itse olet aktiivisesti sammuttamassa ja murehduttamassa sisälläsi olevaa Pyhää Henkeä.

Miten Pyhän Hengen sammuttaminen tapahtuu? Usein se alkaa täyttäessäsi mielesi asioilla, jotka eivät ole Jumalasta. Voimme tarkastella tyhjän lasin vertauskuvaa käänteisesti. Tyhjässä lasissa oleva ilma kuvaa Pyhän Hengen vaikutusta ja vesi kuvaa syntiä. Mitä enemmän kaadat lasiin syntiä, sitä vähemmän tilaa jää Pyhälle Hengelle. Sinun täytyy tehdä päätös. Voit jatkaa mielesi ja sydämesi täyttämistä sosiaalisen median hölynpölyllä ja TV-ohjelmien synnillä. Vaihtoehtoisesti voit täyttää sydämesi hyvillä ja puhtailla asioilla ja näin jättää vähemmän elintilaa synnille.

Mielesi täyttyy tavalla tai toisella, mutta sinä päätät siitä, millä se täyttyy. Samainen Efesolaiskirjeen 4. luku, joka varoittaa meitä saattamasta Pyhää Henkeä murheelliseksi, luetteloi esimerkkejä asioista, jotka tätä surua hänelle aiheuttavat: vaeltaminen mielen turhuudessa (4:17), irstailu (19), valehteleminen (25), varastaminen (28), sopimaton puhe (29), katkeruus, kiivailu, ja viha (31), anteeksiantamattomuus (32), rivous ja seksuaalinen moraalittomuus (5:3-5) ja yksi meidän suomalaisten lempisynneistä, juopuminen (5:18).

Omaksi häpeäkseni minun täytyy tunnustaa, kuten vaimoni voi todistaa, että juuri viime viikolla syyllistyin ainakin yhteen yllä mainituista. Sinä samana päivänä saarnanvalmisteluni loppuikin kuin seinään. En yksinkertaisesti voinut tehdä sitä. Pyhä Henki sammui minussa.

Edellinen luettelo ei muuten ollut mitenkään kaiken kattava. Siinä oli vain joitakin esimerkkejä. Modernisoidaan luettelo hieman. Täyttykää Pyhällä Hengellä (Ef. 5:18) se sijaan, että haaveillen elät mielessäsi TV ohjelmien hahmojen kautta, ylpeyden, erinäisten himojen, valehtelun ja pettämisen keskellä; nautiskellen haaveilet mainosten sensuelleista kuvista tai vastaavanlaisista tietokoneen tai puhelimen näytöllä; täytät mielesi aikaa haaskaavien artikkeleiden roskasisällöllä; haaveilet ihmisistä, heidän elämästään tai tavaroistaan Instagramissa ja Facebookissa. Tai ehkä katselet muiden sosiaalista mediaa ajatellen miten sinä, elämäsi ja päivityksesi ovat niin paljon parempia. Voisin jatkaa tätä luetteloa lähes loputtomiin, mutta nämä esimerkit valottavat tilannetta riittävästi.

”Jos kaikki mainitut asiat ovat siis sellaisia asioita, joilla minun ei pitäisi täyttää mieltäni, miten voin sitten täyttää sen? En minä päätäni tyhjänäkään voi pitää.” Et niin. Mielemme täyttyy ikään kuin itsestään. Tämän takia meidän täytyy ennakoivasti suunnitella, miten täytämme mielemme. Emme voi vain ”hengailla” ja kuvitella, että mielemme täytyy oikeanlaisilla asioilla. Mikä sitten on ratkaisuna tähän? Ratkaisu löytyy luonnollisesti Raamatusta. Filip. 4:8-9 kuuluu: Ja vielä, veljet, kaikki, mikä on totta, mikä kunnioitettavaa, mikä oikeaa, mikä puhdasta, mikä rakastettavaa, mikä hyvältä kuuluvaa, jos on jokin avu ja jos on jotakin kiitettävää, sitä ajatelkaa; mitä myös olette oppineet ja saaneet ja minulta kuulleet ja minussa nähneet, sitä tehkää, niin rauhan Jumala on oleva teidän kanssanne.

Aivan, ajattele näitä asioita ja lopeta mielesi täyttäminen roskalla. Pyhän Hengen tulen kasvaessa sisimmässäsi alat tuntemaan hänen voimansa yhä suuremmassa määrässä. Alat tuntemaan, kun hän täyttää, valaisee, puhuu ja ohjaa.

Haluan antaa sinulle vielä yhden käytännön neuvon. Tämä koskee niitä meistä, jotka eivät ole niin täynnä Pyhää Henkeä kuin haluaisimme jokapäiväisten syntiemme jarrutellessa Pyhän Hengen vaikutusta meissä. Tämän takia emme ole niin herkkiä Hengelle, kuin muuten olisimme. Elisabetin kohdalla Pyhä Henki vaikutti häneen sellaisella voimalla, että hän suorastaan huusi, mitä Henki johdatti häntä sanomaan. Hänessä syttyi sellainen tuli, että hänen sanansa tulivat ulos suorastaan räjähdysmäisesti. Tämä oli hänelle hyvä tilanne. Näin ei kuitenkaan ole yleensä minun kohdallani. Siksi minun täytyy yrittää olla hyvin herkkä kaikenlaisille synnin vaimentamille pienille nykäisyille, joita Pyhä Henki saa minussa aikaan. Mitä tämä tarkoittaa?

Se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että aina tuntiessani edes pienintäkään kehotusta rukoilla jonkin henkilön tai asian puolesta, minun tulisi pysähtyä ja tehdä se heti. Se tarkoittaa että aina, kun tunnen pienintäkään epämukavuutta, että tein jotain väärin, minun tulisi yrittää korjata tilanne välittömästi. Joskus tämä saa minut näyttämään hölmöltä, kuten vaimoni voi jälleen kerran todistaa. Esim. toissa päivänä sanoin jotakin tyhmää hänelle. Sitten noin minuutin kuluttua minulle tuli tunne, että minun täytyisi mennä ja ottaa sanani takaisin. En tietenkään halunnut mennä kiukuissani tekemään niin, koska se saisi minut näyttämään aikamoiselta hupsulta: sanoin jotakin ja sitten haluan peruuttaa sen heti minuutin kuluttua. Minulla ei kuitenkaan ollut valinnanvaraa, jos halusin noudattaa Hengen ohjausta. Jumalan armosta tein, mitä minun täytyi tehdä. Se sai minut tuntemaan idiootilta. Vaimoni jopa hymähti tilanteen hullunkurisuudella, vaikka olenkin varma, että hän kuitenkin arvosti katumustani. Mutta tiedätkö mitä, vaikka jouduin syömään ylpeyteni, vaikka jouduin näyttämään hupsulta, se oli sen arvoista. Se on aina sen arvoista. Niinpä neuvoni sinulle on alkaa kuunnella Hengen ohjausta tietoisemmin ja tarkemmin. Yritä olla tarkkaavaisempi hänen ohjaukselleen. Et tule katumaan sitä.

Mutta minun on myös annettava varoitus. Jotkut ihmiset menevät liiallisuuksiin. He yrittävät kuulla Pyhää Henkeä niin kovasti tai etsivät näkyjä ja yliluonnollisia kokemuksia siinä määrin, että he alkavat kuvittelemaan asioita. Esim. että Jeesus istuu heidän vieressään autossa matkalla töihin. Tämä ei ole totta. Kuinka tiedän sen? Koska Raamatussa Jeesuksen ilmestyessä taivaasta kenelle tahansa, kuten Paavalille tai Johannekselle (Ap. t. 9; Ilm. 1:17), he ikään kuin halvaantuivat. Täten jos Jeesus ilmestyisi sinulle autossasi, luultavasti ajaisit kolarin sen sijaan, että alat rauhallisesti juttelemaan hänen kanssaan.

Sitten on niitä, jotka kuvittelevat, että Jumala antaa heille uutta tietoa, joka on ristiriidassa Raamatun tai heidän aiemmin saamiensa ilmoitusten kanssa. He saavat niin kutsuttua ”uutta valoa”. Usein nämä henkilöt kutsuvat itseään profeetoiksi tai apostoleiksi. Tämä on hölynpölyä. Miksi Jumala antaisi ihmisille uutta tietoa tai valoa, joka on ristiriidassa Raamatun kanssa. 2. Tim. 3:17 eritoten sanoo, että Raamatun avulla “Jumalan ihminen olisi täydellinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmistunut.” Jos voin siis olla Raamatun avulla täydellinen, niin miksi tarvitsisin mitään uutta Raamatun kanssa ristiriidassa olevaa tietoa?

Joku saattaa nyt kysyä, että väitänkö, ettei Jumala puhu meille enää nykyään. Ei väitä. Jumala kyllä puhuu meille tänään. Itse asiassa hän puhuu minulle ja monelle tuntemalleni kristitylle lähes joka päivä. Juuri tänään hän kertoi minulle, miten jumalattomat eivät kestä tuomiolla, eivätkä syntiset vanhurskasten seurakunnassa. Jumala puhui minulle nämä sanat lukiessani ne Raamatusta Psalmien ensimmäisestä luvusta aamulla (Ps. 1:5). Jumala puhuu meille tänään. Hän puhuu meille Raamatun sanojen kautta, kun luemme sitä, Pyhä Henki valaisee sen kautta mieltämme ja antaa meille ymmärrystä.

Joku saattaa kuitenkin ajatella mielessään, että en voi rajoittaa Jumalaa Raamattuun tai mitä Jumala voi tehdä. En rajoitakaan. Jumala itse asetti itselleen rajoitukset päättäessään, kuinka hän paljastaa tahtonsa meille. Se tapahtuu Raamatun kautta, enkä halua olla Jumalan kanssa eri mieltä.

Jos nämä nykypäivän ”apostolit” tai ”profeetat” haluavat kertoa minulle Jumalan puheita, he voivat tehdä niin selventämällä minulle Jumalan Sanaa, Raamattua. Vielä lopuksi mainitsen ne, jotka ovat ennustaneet maailmanlopun tapahtuvan tiettynä päivämääränä. Näihin kuuluvat muun muassa Jehovan todistajat ja monet muut kultit. Vaikuttaa siltä, että heidän tulisi tutkia Raamattua tarkemmin, sillä Raamattu opettaa maailmanlopun suhteen (Matt. 24:36): Mutta siitä päivästä ja hetkestä ei tiedä kukaan, eivät taivasten enkelit, eikä myöskään Poika, vaan Isä yksin.

Raamattu sanoo, ettei kukaan tiedä, milloin maailmanloppu tapahtuu. Jotkut kuitenkin väittävät tietävänsä sen tapahtumahetken. Kuten tiedämme, heidän ennustuksensa eivät ole vielä koskaan osuneet oikeaan. Niinpä voin vain sanoa, että he ovat onnekkaita, koska emme elä Vanhan testamentin aikoina, jolloin väärät profeetat saivat kuolemanrangaistuksen (5. Moos. 13:5; Jer. 28:1-17).

Kertaus

Muista, että käymme hengellistä sotaa tässä maailmassa. Älä anna vastustajan huijata itseäsi sillä ajatuksella, että tätä sotaa ei ole olemassa. Se on valhetta! Taistele sisälläsi olevan synnin tukahduttamiseksi. Kun tulet töistä väsyneenä kotiin, älä kuuntele sitä kuiskausta korvassasi, joka sanoo, ”Älä ole lakihenkinen, olethan tehnyt töitä koko päivän, ansaitset hieman lepoa. Ei haittaa, vaikka tässä TV-ohjelmassa onkin paljon seksuaalisuutta. Se ei vaikuta sinuun, olethan kristitty.” Älä kuuntele tätä ääntä! Täytä mielesi Jumalan Sanalla ja rukouksilla, sekä kaikenlaisilla hyvillä ja puhtailla asioilla.

Ole herkkä Pyhälle Hengelle, mutta varo päästämästä mielikuvitustasi valloilleen. Kun sinusta tuntuu, että Pyhä Henki paljastaa tai valaisee sinulle jotakin, tarkista onko se sopusoinnussa Raamatun kanssa. Jos se ei ole, niin silloin olet väärässä ja kuvitellet asioita. Raamattu on aina oikeassa. Ps. 119:105 opettaa meitä: Sinun sanasi on minun jalkaini lamppu ja valkeus minun tielläni. Huomaa, miten teksti ei sano: “Tunteeni, uneni, visioni ja kuvitelmani ovat jalkaini lamppu …”. Se sanoo: “sinun sanasi”. Jumalan Sana on lamppu ja valkeus minun tielläni. Pidä kiinni Jumalan Sanasta ja käytä sitä vahvistamaan ajatuksiasi ja tekojasi.

Rukoilkaamme yhdessä:

Jumala, auta meitä taistelussamme syntiä vastaan. Emme pysty tekemään mitään ilman sinun apuasi. Tee meistä päättäväisempiä ja viisaampia sen suhteen, minkälaisilla asioilla täytämme mielemme ja sydämemme. Auta meitä aloittamaan jokainen päivä pukemalla päällemme panssarointi omaa lihaamme ja maailman houkutuksia vastaan. Auta meitä aloittamaan jokainen päivä rukouksella ja raamatunluvulla niin, että emme joutuisi synnin riepoteltaviksi.

Tee meistä herkempiä kuuntelemaan Pyhän Hengen ohjausta, mutta samalla viisaita erottamaan sinun ohjeesi omasta mielikuvituksestamme. Jer. 17:9 sanoin: ”Petollinen on sydän ylitse kaiken ja pahanilkinen; kuka taitaa sen tuntea?” Auta meitä sinun Sanasi kautta voittamaan petollinen sydämemme. Anna Pyhän Hengen vaikuttaa meissä yhä voimakkaammin, jotta saisimme lupaamiasi Pyhän Hengen hedelmiä elämäämme, erityisesti viisautta Sanasi ymmärtämisen suhteen.

Tee meistä yhä tottelevaisempina ja halukkaampina työkaluja edistämään suunnitelmiasi ja valtakuntaasi tässä maailmassa. Tee meistä tehokkaampia hyvien uutisten julistajia sanojemme ja päivittäisen elämämme esimerkin kautta. Avaa armossasi niiden silmät, jotka eivät ole vielä katuneet syntejään ja ottaneet Jeesusta Herrakseen. Kukista heidän ylpeytensä ja rakkautensa tätä maailmaa kohtaan, niin että he ottavat Jeesuksen sovitustyön vastaan. Tee tämä ennen kuin on liian myöhäistä, ennen kuin he joutuvat itse maksamaan tuomion synneistään ikuisessa kadotuksessa. Tee kaikki tämä sinun kunniaksesi ja sinun loistosi maksimoimiseksi. Tätä pyydämme Herramme Jeesuksen arvovallan kautta ja sinun tahtosi mukaisesti, aamen.

Lisää saarnoja osoitteessa www.maallikkosaarnaaja.com

Post a comment