Tiede ja Raamattu: Vastakkain Ristiriidassa? OSA 2/2: MAAILMANKAIKKEUDEN JA ELÄMÄN ALKUPERÄ

Sisältö:

Ihmeet ovat tieteellisesti mahdottomia, 

Maailmankaikkeuden alkuperä, 

Jumalan alkuperä (Jos kaikki tarvitsee luojan, kuka loi Jumalan?) 

Elämän alkuperä maapallolla, 

Eikö evoluutio kumoa Raamattua? 

Makroevoluutio 

Darwinin kirkko 

Tärkein kysymys 

Lähteet

 

[Huom.: Tekstissä on lisäyksiä, jotka alkavat sanalla “Keskustelu”. Nämä ovat ehdotettuja keskustelukysymyksiä pienryhmien vetäjille, jotka haluavat tarkastella näitä aiheita vuorovaikutteisessa ryhmätilanteessa.]

 

Johdanto

Hienoa, että olet liittynyt seuraani tämän sarjan toiseen jaksoon, jossa käymme läpi väitettyjä ristiriitoja tieteen ja Raamatun välillä. Edellisessä jaksossa totesimme, että tiede ja Raamattu eivät ole ristiriidassa maapallomme iän suhteen, vaikka sekularistit ja media näin välillä esittävätkin.

 

Sarjan ensimmäisessä jaksossa, analysoimme mm. miten radiometrinen ja hiiliajoitus, sekä dinosaurukset, neandertalilaiset, ja fossiiliaineisto ylipäätänsäkään, eivät aiheuta ristiriitaa tieteen ja Raamatun välille.

 

Nyt jatkamme maailmankaikkeuden alkuperään, elämän alkuperään maapallollamme, evoluutiokysymyksiin, Darwinin kirkkoon, sekä siihen, että jos kaikki tarvitsee luojan, kuka loi Jumalan?

 

Ihmeet ovat tieteellisesti mahdottomia.

Aloitamme kuitenkin yleisellä vastaväitteellä Raamattua kohtaan, nimitäin sillä, että “Ihmeet ovat mahdottomia.” Kysyttäessämme väitteen esittäjältä miten hän päätyi kyseiseen johtopäätökseen, tyypillinen vastaus on: “Tiede on osoittanut, että ihmeet ovat mahdottomia”.

[Keskustelu: Onko tiede mielestänne todistanut ihmeiden mahdottomuuden?]

 

Tiede ei ole todistanut eikä ylipäätänsä voi koskaan pystyä todistamaan ihmeiden mahdottomuutta, koska tieteen määritelmä nimenomaan on että se mittaa ja analysoi luonnollista maailmaa.[1] Tiede ei ole koskaan esittänyt mitään empiiristä tietoa yliluonnollisia tapahtumia vastaan. Jos olet toista mieltä, voisitko selittää tarkalleen, miten tieteelliset menetelmät ovat kumonneet yliluonnollisten tapahtumien mahdollisuuden? Et pysty siihen. Voit toki olettaa ilman tieteellisiä todisteita, että ihmeet ovat mahdottomia. Voit tarkoituksellisesti sivuuttaa kaikki ihmeitä tukevat todisteet – kuten historialliset kertomukset ihmeistä – myytteinä tai valheina.  Tämä ei kuitenkaan ole tiedettä, vaan omaa enakkoluulotteluasi.

 

Nykytieteet eivät pysty edes todistamaan, miten maailmankaikkeus syntyi. Jopa ateistikin myöntää tämän.[2]

Maailmankaikkeuden alkuperä

[Keskustelu: Tiedätkö, mikä on tällä hetkellä suosituin teoria maailmankaikkeuden alkuperästä? Vihje: Samanniminen suosittu tv-sarja (Big Bang Theory). Osaatko arvata sen henkilön ammatin, joka ensimmäisenä ehdotti tätä teoriaa? ]

Siitä lähtien, kun belgialainen tiedemies pappi 1920-luvulla ensimmäisen kerran ehdotti alkuräjähdysteoriaa[3], se on saanut hyväksynnän parhaana selityksenä elämän ja maailmankaikkeutemme synnylle. Yhteenvetona voidaan todeta, että “kuuman alkuräjähdyksen mallin”[4]mukaan maailmankaikkeus syntyi jostakin, joka on pienempi kuin tämän lauseen lopussa oleva piste, ja jatkaa laajenemistaan.[5] Tieteellä on kuitenkin edelleen valtava ongelma alkuräjähdysteorian kanssa.

[Keskustelu: Minkä takia arvelet tieteellä olevan vastaamattomia kysymyksiä alkuräjähdysteoriaan liittyen?]

 

“Mikä aiheutti alkuräjähdyksen? Mistä aine tuli? Mistä fysiikan lait tulivat?” Tiede ei yksinkertaisesti pysty varmuudella vastaamaan näihin kysymyksiin.[6]

 

Alkuräjähdyksessä aine, aika ja avaruus syntyivät ikään kuin ”tyhjästä”. Se on hieman kuin jänis ilmestyisi tyhjästä hatusta. Paitsi maailmankaikkeuden ilmestyessä, ei ollut hattua eikä edes taikuria (mikäli ateistilta kysytään), mutta jäniksen sijasta ilmestyi koko maailmankaikkeus, jänikset mukaan lukien.

 

Tieteen lakien mukaan alkuräjähdyksen tapahtuminen olisi ollut mahdotonta. Termodynamiikan ensimmäisen lain mukaan[7] energiaa ei voi luoda eikä tuhota eristetyssä järjestelmässä. Alkuräjähdyksen sisältämä energia ei voi ilmaantua tyhjästä sen enempää kuin esim. paita tai jänis voisi ilmaantua tyhjästä. Toisin sanoen alkuräjähdyksen voisi luokitella jonkinlaiseksi ihmeeksi.[8]

 

Alkuräjähdyksen, aineen, ajan, järjestyksen ja fysiikan lakien alkuperä ei kuitenkaan ole ongelma Jumalaan uskoville tiedemiehille. Raamatun ensimmäinen jae selittää ja ratkaisee kaikki ongelmat, joita ateistisilla tiedemiehillä on alkuräjähdysteoriaan liittyen.

 

Herbert Spencerin, ateistin, laajalti ylistetyn teoreetikon[9], yhdeksi suurimmaksi ansioksi luetaan tiedon lajien luokittelun. Hän ensimmäisenä totesi, että kaikki olemassa oleva voidaan luokitella yhteen seuraavasta viidestä kategoriasta:[10]

 

 1. Aika;
 2. Voima;
 3. Toiminta (Liike);
 4. Tila;
 5. Aine;

 

Aikamoinen saavuus, eikö? Luetaanpa koko Raamatun ensimmäinen jae, joka on kirjoitettu yli 3000 vuotta sitten.

1 Moos 1:1: Alussa Jumala loi taivaan ja maan.

[Mahdollinen ryhmätoiminta: Jaa ihmiset enintään viiteen ryhmään. Anna kullekin ryhmälle yksi tai useampi edellä mainituista viidestä kategoriasta ja pyydä heitä yhdistämään kukin kategoria yhteen 1. Mooseksen kirjan sanaan. Vastaus on alla.]

 

 1. “Alussa”-aika;
 2. “Jumala”-voima;
 3. “Loi”-toiminta;
 4. “taivaan”-tila;
 5. “maan”-aine.

 

Nyt saatat kuitenkin kuulla hyvin yleisen vastaväitteen:

Jos Jumala loi kaiken, niin…

...kuka loi Jumalan?

[Keskustelu: Miten vastaisit tähän?]

 

Jumalan alkuperä (Jos kaikki tarvitsee luojan, kuka loi Jumalan?)

Jumalan, maailmankaikkeuden ja sitä ohjaavien monimutkaisten fysiikan lakien luojana, ei tarvitse alistua luomiensa lakien alaisuuteen. Vaikka Jumala loi maailmankaikkeuden ja fysiikan lait, jotka edellyttävät, että kaikella on alku, se ei tarkoita, että hänen on alistettava itsensä luomiensa lakien alaiseksi. Jos väittäisi toisin, se olisi hieman sama kuin väittäisi, että Aleksis Kiven on alistuttava 7 veljestä romaaniin, ja löydyttävä siitä, tai että Sims tietokonepelien ohjelmoijan olisi löydyttävä luomastaan virtuaalimaailmasta, luomiensa sääntöjen rajoittamina ja niiden ohjaamina.

 

Jumala ei ole oman luomistyönsä lakien alainen eikä hänen tarvitse rajoittaa olemassaoloaan niiden mukaan sen enempää kuin kirjan tai tietokonepelin kirjoittajan on rajoitettava olemassaolonsa oman taiteellisen luomuksensa sisään.

 

Elämän alkuperä maapallolla

Jätämme nyt ratkaisemattomat ongelmat, joita ateistiystävillämme on alkuräjähdyksen ja maailmankaikkeuden ihmeellisen alkuperän kanssa, ja siirrymme eräisiin ratkaisemattomiin ongelmiin, joita heillä on maapallon elämän alkuperän kanssa.

 

[Keskustelu: Miten luulet monien evoluutionistien selittävän elämän ilmestymisen maapallolle?]

 

Uskovat tiedemiehet hyväksyvät, että Jumala loi elämän. Ei-uskovien tiedemiesten on keksittävä toinen selitys. Tässä he törmäävät samanlaiseen ongelmaan kuin alkuräjähdyksen suhteen. Aivan kuten he eivät pysty todistamaan arveluksiaan alkuräjähdyksen synnystä oikeiksi, he eivät myöskään pysty todistamaan, miten elämä maapallolla syntyi. Se näyttää syntyneen spontaanisti, “sattumalta”, kuten he sanovat.

 

Kuitenkin se, että maailmankaikkeutemme ja maanpäällinen elämä syntyisi “sattumalta”, on täyttä hölynpölyä ja yksi epätieteellisimmistä väitteistä, joita kukaan voi esittää. Ajattele asiaa hieman syvemmin. Mikä on sanan ”sattuma” määritelmä? Sattuma on todennäköisyyskäsite. Englannin kielellä sen luokitellaan olevan ”a non-entity”. Toisin sanoen, ”sattumalla” ei ole olemusta eikä se täten pysty tekemään mitään.

 

Mitkä ovat mahdollisuudet, että sattuma voisi tehdä jotakin? Sattuma ei pysty tekemään mitään sen enempää kuin ”ei-mikään” (nothing) pystyy tekemään mitään. Kuten R.C. Sproul toteaa kirjassaan Not a Chance:

 

Juuri tässä vaiheessa sattuma-sanan käyttöön hiipii (tai ryntää) epäselvyyksiä. Siirtyminen muodollisesta todennäköisyyskäsitteestä todelliseksi voimaksi tapahtuu yleensä lisäämällä sanaan lta-pääte. Kun sanomme, että asiat tapahtuvat sattumalta …yhtäkkiä sattumalle annetaan välineellinen (instrumentaalinen) voima. Yhtäkkiä ”sattuma” omaa tietynlaisen muutoksen aikaansaavan voiman. Yhtäkkiä se on keino, joka saa tapahtumia aikaan.

 

Toisin sanoen, todennäköisyyskäsite, sattuma, saa yhtäkkiä ja maagisesti kyvyn tehdä kaikkea ja luoda kaikkea. Aikamoista taikuutta.

Tutkijoiden antaessa ”sattumalle” instrumentaalisen voiman, he jättävät fysiikan toimialueen ja turvautuvat taikuuteen. Sattuma on heidän taikasauvansa, jolla he saavat tyhjästä esiin paitsi jäniksiä myös kokonaisia maailmankaikkeuksia. [11]

 

Sattuman opetuslasten elämää hankaloittaa vielä toinenkin ongelma, biogeneesin periaate.[12] Samana vuonna, kun Darwin julkaisi teoksensa “Lajien synty”, joka herätti ajatuksen kaiken elämän alkamisesta yhdestä solusta, Louis Pasteur todisti spontaanin syntymisen teorian vääräksi.[13] Spontaanin synnyn kumoaminen on myöhemmin antanut meille tieteellisen biogeneesiperiaatteen, jonka mukaan “elävät olennot syntyvät vain toisista elävistä olennoista lisääntymisen avulla. Toisin sanoen elämä ei synny spontaanisti elottomasta materiaalista.

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että ateistitutkijat eivät pysty selittämään, miten elämä on syntynyt maapallolla, sillä se näyttää syntyneen spontaanisti, sattumalta. Ateistin on valittava joko älykäs luoja, joka ei rajoitu meidän maailmankaikkeuteemme, tai toivo siitä, että biogeneesin periaate voidaan todistaa vääräksi. Tähän mennessä tiede ei ole pystynyt kumoamaan biogeneesin periaatetta. Näin ollen, ateisti voi korvata maailmankaikkeuden älykkään luojan, vain jollakin toisella jumalan kaltaisella voimalla, ”sattumalla”.

 

Yksi suosituimmista teorioista on, että elämä syntyi jotenkin sattumalta niin sanotussa “alkuliemessä” (primordial soup), veden ja erilaisten muiden kemikaalien sekoituksessa – ehkäpä tulivuoren läheisyydessä olevassa lammessa. Kun sattuma oli järjestänyt kaikki elämän kannalta tarpeelliset kemikaalit samaan paikkaan, sattuma sekoitti ne meille tuntemattomalla tavalla. Sitten ensimmäiset protosolut järjestyivät sattumalta itsestään, jonkin tuntemattoman prosessin avulla, jota tutkijat eivät pysty selvittämään. [14]

 

Tutkijat ovat edelleen ymmällään myös siitä, että miten näillä ensimmäisillä eliöillä, niin alkeellisia kuin ne olivatkin, oli aineenvaihduntaa. Miksi? Koska elämän on saatava energiaa tai se kuolee nopeasti. Harvardin genetiikan professorin ja Nobel-palkitun Jack Szostakin mukaan “aineenvaihdunnan alkuperän on oltava jotenkin mukana. Kemiallisen energian lähde on suuri kysymys.”[15]

 

Sanakirja määrittelee elämän “organismin tilaksi, jolle on ominaista kyky aineenvaihduntaan, kasvuun, reaktioon ärsykkeisiin ja lisääntymiseen”.[16] Tämän perusteella ei liene yllätys, että tiedemiehet eivät ole onnistuneet luomaan tämän määritelmän mukaista elämää kemiallisista aineista, kehittyneestä tietämyksestämme ja supertietokoneistamme huolimatta. Huolimatta siitä, että olemme pystyneet lähettämään ihmisiä kuuhun, robotteja Marsiin ja kartoittamaan ihmisen perimän, me kollektiivisessa viisaudessamme, vaikka kuinka yrittäisimme, emme pärjää kaikkivaltiaalle entiteetille, (kaikki yhteen kuoroon nyt) –Sattumalle![17]

 

Vaikka monet ei-uskovaiset tutkijat eivät tiedä, miten elämä on syntynyt, he ovat varmoja siitä, ettei se ole voinut missään nimessä olla älykäs luoja, joka loi maailmankaikkeuden ja on siten olemassa sen ulkopuolella. Jumalan sijasta se oli sattumaa, tai ehkä avaruusoliot.[18]

 

Eikö evoluutio kumoa Raamattua?

Monet ateistit myöntävät, etteivät he tiedä, miten elämä maapallolla alkoi. Luonnollinen vastakysymys on tietenkin “Mistä sitten tiedät, ettei se ollut Jumala?” Vaikka he myöntävät, etteivät tiedä miten elämä alkoi, he ovat vakuuttuneita siitä, että kun “sattuma” sai elämän alkamaan, evoluutio vei sitä eteenpäin.

 

Evoluutio on yksi tärkeimmistä aseista, joka valjastetaan kristinuskoa vastaan. Kristityltä saatetaan kysyä: “Uskotko evoluutioon vai Raamattuun?”. Tämä kysymys kuitenkin esittää vääränlaisen dikotomian (kahtiajaon). Uskominen toiseen ei välttämättä sulje pois uskoa toiseen.

[Keskustelu: Uskotko, että kristityt voivat uskoa evoluutioon? Selitä vastauksesi.]

 

Ensinnäkin on erotettava kahdentyyppinen evoluutio toisistaan:

 1. Makroevoluutio, joka on Darwinismin keskeinen osa;
 2. Mikroevoluutio;

 

Yksinkertaisesti sanottuna mikroevoluutio viittaa muutoksiin lajien sisällä.[19] Esimerkkeinä voidaan mainita bakteerien muuttuminen vastustuskykyisiksi tietyille antibiooteille sekä koirien ja susien polveutuminen yhteisestä esi-isästä. En ole koskaan tavannut ketään, joka ei uskoisi mikroevoluutioon.

 

Makroevoluutio

Jotkut kristityt, niin sanotut “Nuoren Maan kreationistit”, eivät kuitenkaan usko makroevoluutioon, jossa elävät olennot “kehittyvät” täysin erilaisiksi olennoiksi.[20] Kuvittele maailma, jossa on vain matoja. Tässä kuvitteellisessa maailmassa ei ole muita eläimiä eikä ihmisiä, vain matoja. Kuvittele nyt, että hyppäät 15 miljardia vuotta eteenpäin tulevaisuuteen ja palaat tähän samaan maailmaan, jossa oli vain matoja. Nyt näet siellä ihmisiä. Hitaasti ajan kuluessa jotkut madot kehittyivät ihmisiksi erilaisten välivaiheiden kautta. Kuinka vakuuttavalta tämä sinusta kuulostaa?

 

Se, mitä maapallolla tapahtui, on vieläkin mahdottomampaa kuin tämä kuvitteellinen tilanne. Maailmamme darvinistisen evoluution lähtökohtana oli eloton planeetta. Sitten sattuma sai joidenkin tuntemattomien prosessien kautta elämän käyntiin, jonka jälkeen sattuma sai aikaan ensimmäisen elävän yksittäisen solun, ja ihminen kehittyi tästä yksittäisestä solusta sattuman ohjaamana.

 

Jotkut hyvin älykkäät kristityt, usein “Vanhan Maan kreationistit”, joista monet ovat minua paljon älykkäämpiä, uskovat tämäntyyppiseen makroevoluutioon. He uskovat, että Raamatun eri lajityypeistä – kirjaimellinen, runollinen, profeetallinen jne. – Genesiksen luomiskertomus kuuluu runolliseen/symboliseen lajityyppiin, eikä sitä pidä ottaa kirjaimellisesti. He eivät näe ristiriitaa Raamatun ja makroevoluution välillä.

 

Yleisesti ottaen sekä nuoren maan että vanhan maan kreationistit uskovat Raamatun inspiraatioon ja erehtymättömään auktoriteettiin. Erona on heidän tulkintansa Genesiksen luomiskertomuksen tekstistä.

 

Menemättä yksityiskohtiin makroevoluution tieteellisestä pätevyydestä[21] ohjaan ne teistä, jotka haluavat tutkia aihetta tarkemmin, asiantuntijoiden luo, jotka tietävät asiasta paljon minua enemmän. YouTubesta voi katsoa Pensylvanian Lehigh-yliopiston biokemian professorin Michael Behen ja makroevoluution kannattajien välisiä keskusteluja.[22] Behe on kirjoittanut kirjan, The Edge of Evolution, jossa hän kritisoi darvinistista evoluutiota.

 

Monet ateistiset tutkijat kritisoivat aluksi Behen kirjaa valtavalla voimalla, mutta muutamaa vuotta myöhemmin uusi tieteellinen tutkimus osoitti Behen olleen oikeassa kirjan keskeisellä alueella.[23] Lisämateriaalia antavat keskustelut geofyysikko Stephen C. Meyerin ja makroevoluution kannattajien välillä.[24] Jätä ennakkoluulosi syrjään ja kuuntele avoimin mielin asiantuntijoita molemmista näkökannoista, jotta voit päättää, kumpi ryhmä esittää paremmat perustelut.

 

 

Darwinin kirkko

Kun olet katsonut alan asiantuntijoiden väittelyjä, ymmärrät ainakin, että darvinistisen makroevoluution perusteet ovat paljon heikommat kuin mitä yleisesti mainostetaan. Miksi darvinistista evoluutiota puolustetaan niin kiihkeästi? Jos tieteellinen edistys on riippuvainen vanhojen ajatusten ja oletusten kyseenalaistamisesta, miksi tunteet tulevat pinnalle ja ilmenee jopa vihamielisyyttä, aina kun joku julkeaa kyseenalaistaa darvinistisen evoluution periaatteita?

 

Kuten Wall Street Journalin artikkelissa “The Church of Darwin” todetaan, [25] maailmankuulu kiinalainen paleontologi Jun-Yuan Chen Nanjingin yliopistosta, joka luennoi ympäri maailmaa kertoen fossiililöydöistä, jotka eivät ole sopusoinnussa darvinistisen evoluution kanssa, sanoi seuraavasti, kun hänen tutkimuksensa suututti amerikkalaiset tutkijat: “Kiinassa voimme arvostella Darwinia, mutta emme hallitusta. Amerikassa voi arvostella hallitusta, mutta ei Darwinia“.

[Keskustelu: Mikä on selitys sille, että länsimainen valtavirran tiedeyhteisö hermostuu, kun joku kyseenalaistaa darvinistisen evoluution?].

 

Seuraavat neljä tekijää voivat saada meidät ihmiset, myös kunkin alan tutkijat, vastustamaan muutosta: [26]

 1. Yllätys. Ei ole ollut aikaa tottua ajatukseen tai valmistautua sen seurauksiin;
 2. Hallinnan menetys. Voidaan tuntea, että ollaan menettämässä hallinta tietystä tieteen “alueesta”;
 3. Epävarmuus. Suuntautuminen kohti tuntematonta torjutaan. Voidaan pelätä, että tämä muutos voi aiheuttaa heijastusvaikutuksia elämän tai tutkimuksen/ammatin/elämänkatsomuksen muilla alueilla;
 4. Maineen menetys. Ne, jotka puolustivat tai olivat rakentamassa vanhaa, joka on nyt vaarassa joutua uudemman jyräämäksi, ovat todennäköisesti puolustuskannalla;

 

Usein ajattelemme, että tiedemiehet tai tutkijat ovat jotenkin puolueettomia, tai ennakkoluulottomia, ainakin verrattuna meihin muihin kuolevaisiin. Tutkimustulokset osoittavat toisin. Usein, kun tutkijoiden vähemmistö ehdottaa muutosta, joka aiheuttaisi merkittävän muutoksen ajattelussa, joka tunnetaan myös termillä paradigmamuutos (paradigm shift), enemmistö vastustaa muutosta,[27] vaikka logiikka, todisteet ja tosiasiat olisivat heitä vastaan.

 

Asetu sellaisen tutkijan asemaan, joka on koko uransa ajan kirjoittanut tiedeartikkeleita hypoteesista, joka on pian osoittautumassa virheelliseksi tai vanhentuneeksi. Pystyisitkö todennäköisesti suhtautumaan 100-prosenttisen objektiivisesti ehdotettuun muutokseen, joka mitätöisi elämäntyösi? Lisäksi panokset ovat suuremmat tilanteissa, joissa on maailmankatsomuksellisia vaikutuksia. Darvinistisen evoluution tapauksessa, jos se kumotaan, sillä voi olla merkittäviä ei-haluttuja vaikutuksia ateistien maailmankatsomukseen.

 

Jos ihmiskunta ei ole darvinistisen evoluution tulosta, etkä halua hyväksyä älykkään luojan mahdollisuutta, mitä vaihtoehtoja sinulla on? Wall Street Journalin artikkelin otsikko “The Church of Darwin[28] on osuva kuvaus. Monet pitävät kiinni darvinistisesta evoluutiosta uskonnollisella sitkeydellä ja kiihkolla.

 

Kumoaako evoluutio siis Raamatun? Kuten olemme havainneet, ei todellakaan. Ensinnäkin lähes kaikki kristityt uskovat mikroevoluutioon. Toiseksi, kuten totesimme, darvinistisen makroevoluution perusteet ovat heikommat kuin mitä sen kannattajat usein haluavat myöntää.

 

Makroevoluution heikkouksista huolimatta jotkut kristityt kuitenkin sovittavat sen yhteen uskonsa kanssa sanomalla, että makroevoluutio oli keino, jota Jumala käytti elämän kehittämiseksi. En usko, että he ovat oikeassa, mutta tämä Raamatun tulkinta ei vaikuta siihen, kuoliko Jeesus heidän syntiensä puolesta. Kenenkään ikuisuus ei ole vaakalaudalla sen perusteella, mitä he uskovat makroevoluutiosta tai maailmankaikkeuden iästä – ainoastaan sen perusteella, mitä he uskovat Jeesuksesta Kristuksesta. Jeesuksen sanoin (Matt. 16:15): Kuka te sanotte minun olevan?

 

Tärkein kysymys

Logiikka on vahva argumentti sen puolesta, että maailmankaikkeudella on älykäs luoja, enkä tarkoita sattumaa. Raamatun mukaan Jumala, eikä sattuma, loi kaiken, myös sinut. Ystävä, jos olet ateisti, haluan kiittää sinua tämän artikkelin lukemisesta. Olet osoittanut vilpittömyyttä ja ennakkoluulottomuutta, mikä on nykyään harvinaista, sillä olet valmis harkitsemaan näkemyksiä, jotka saattavat olla ristiriidassa omiesi kanssa.

 

Tätä silmällä pitäen haluaisin kysyä sinulta vilpittömästi ja ystävällisesti seuraavaa: Jos sinulla ei ole aavistustakaan siitä, miten alkuräjähdys syntyi, miten voit olla varma siitä, ettei kyseessä ollut älykäs luoja, joka on olemassa luomansa maailmankaikkeuden rajoitusten ulkopuolella?

 

Mikä saa sinut hylkäämään suoralta kädeltä älykkään luojan mahdollisuuden? Älykäs maailmankaikkeuden luoja on paras mahdollinen selitys maailmankaikkeuden syntyyn pienestä pisteestä, ja syvällä sisimmässäsi tiedät sen. Itse asiassa sinulla on nalkuttava tunne Jumalan olemassaolosta (Room. 1. luku), jota olet yrittänyt tukahduttaa suurimman osan elämästäsi joko tietoisesti tai tiedostamatta. Kysymys kuuluu, miksi?

 

[Keskustelu: Mikä voisi olla selitys sille, miksi kukaan ei haluaisi hyväksyä todellisuutta älykkäästä Luojasta, Jumalasta, vaikka todisteet tukisivat asiaa?]

 

Voisiko olla, ettet halua maailman olevan sellainen? Ehkä haluaisit jatkaa elämääsi omana pomonasi, olematta moraalisesti tilivelvollinen jollekin korkeammalle taholle? Ymmärrän kyllä. Olen tuntenut samoin.

 

Ehkä haluat olla valtavirrassa, suosittu ja hyväksytty työpaikalla ja sen ulkopuolella, sen sijaan että olisit yksi niistä “pöhköistä kristityistä”. Stressisi ja sisäiset ristiriitaiset tunteesi ovat perusteltuja. Kamppailen usein samojen asioiden kanssa. Olen itse saanut ihan tarpeeksi nimittelyä ja raivoa osakseni. Mikään ei kuitenkaan muuta näitä neljää tosiasiaa:

 

 1. Jumala loi maailmankaikkeuden ja Jumala loi sinut;

 

 1. Yksi Jumalan ominaisuuksista on oikeudenmukaisuus. Oikeudenmukaisena tuomarina hänen on julistettava oikeudenmukainen tuomio kaikista häntä vastaan tehdyistä rikkomuksista. Rikosten jättäminen ilman seuraamuksia ei ole hänelle sen enempää mahdollista kuin maallisen oikeusjärjestelmämme tuomareillekaan;

 

 1. Huono uutinen on, että olet rikkonut Jumalan moraalilakia. Jopa sisäinen syyttäjäsi, omatuntosi, jonka Jumala on antanut sinulle oppaaksi, on syyttänyt sinua lukemattomia kertoja vääristä teoista. Tämän seurauksena Jumala tuomitsee sinut kuolemasi jälkeen ikuiseen eroon hänestä.Miksi ikuiseen? Ensinnäkin rikoksesi kohdistuivat äärettömään Jumalaan. Näin ollen myös rangaistus on ääretön. Toiseksi on todennäköistä, että rangaistusta suorittaessasi et lopeta synnin tekoa, joten jatkat tuomiosi pidentämistä loputtomiin.

 

 1. Hyvä uutinen on, että vaikka yksi Jumalan ominaisuuksista on oikeudenmukaisuus, se ei ole hänen ainoa ominaisuutensa. Rakkaus on eräs toinen hänen ominaisuuksistaan. Täten hän on tullut alas tuomarin paikalta – Jeesuksen Kristuksen muodossa, istumaan viereesi syytetyn paikalle – ja tarjoutunut vapaaehtoisesti kärsimään rangaistuksesi. Hän mahdollisti tämän elämällä täydellisen elämän ja kärsimällä ristillä kaikkien niiden puolesta, jotka uskoivat, uskovat ja tulevat uskomaan häneen;

 

Jumala tarjoaa sinulle tänään rauhaa. Riippumatta rikoksistasi, olivatpa ne kuinka suuria tai “pieniä” tahansa, tarjous on sama: Saat maksimituomion tai voit hyväksyä syyllisyyssopimuksen, joka vapauttaa sinut kaikista syytteistä, koska silloin Jeesus kärsi tuomiosi. Nämä ovat ainoat vaihtoehtosi.

 

Älä astu ikuisuuteen sen Jumalan vihollisena, joka loi ajan, avaruuden ja aineen. Sitä taistelua et tule voittamaan. Polvistu nöyrästi, tunnusta syntisi hänelle, pyydä armoa, ota se vastaan ja tee hänestä elämäsi herra. Hän vapauttaa sinut syyllisyydestä ja antaa yliluonnollisen ilon, jollaista et ole koskaan kokenut!

 

Tarkoittaako tämä, että sinusta tulee parempi kuin muista? Ei, vaan se tarkoittaa, että olet saanut anteeksi menneet, nykyiset ja tulevat syntisi. Tarkoittaako tämä, että sinusta tulee täydellinen ja lakkaat tekemästä syntiä? Ei, se tarkoittaa, että Jumala antaa sinulle suuren rakkauden häntä kohtaan ja halun miellyttää häntä. Se tarkoittaa, että kun etenet kristillisellä vaelluksellasi, niin vaikeaa kun se usein onkin, Jumala on aina vierelläsi valmiina nostamaan sinut takaisin ylös.

 

Älä lykkää tätä päätöstä. Et tiedä, milloin viimeinen hengenvetosi tapahtuu. Kuolema tulee useimmille meistä äkillisesti. Sitten on liian myöhäistä. Älä jätä tätä asiaa huomiselle, ja anna mahdollisuutta sydämesi kovettamiselle. Jumala tarjoaa sinulle pelastusta juuri nyt!

-Sinun siirtosi.

 

 

 

 

Lisää saarnoja ja opinto-oppaita on saatavilla osoitteessa www.MaallikkoSaarnaaja.com.

 

 

 

 

 

Lähteet

Tein tämän kirjoituksen opiskeluoppaaksi pienryhmälleni lukiessamme ja käsitellessämme lukua 6 Tim Kellerin kirjassa Reason for God: Belief in an Age of Skepticism. Koko kirja on erittäin suositeltava syvällisempää opiskelua varten: https://www.amazon.com/Reason-God-Belief-Age-Skepticism-ebook/dp/B000XPNUZE/.

 

Gregory Kouklin kirjasta “Tactics” kirja toimi inspiraationa useille kysymyksille, eritoten niille jotka koskevat tieteen kyvyttömyyttä kumota ihmeitä: https://www.amazon.com/Tactics-Game-Discussing-Christian-Convictions-ebook/dp/B001NLKXIO/.

 

Tekstinpätkät elämän ilmestymisestä sattumalta lainattiin R.C Sproulin kirjasta Not a chance-God, science, and the Revolt against Reason: https://www.amazon.com/dp/B00GHXRN36/.

 

Voit vapaasti käyttää ja jakaa tätä resurssia, mutta ole ystävällinen ja laita linkki takaisin www.MaallikkoSaarnaaja.com sivustolle.

 

[1] https://www.merriam-webster.com/dictionary/science

[2] https://www.theatlantic.com/science/archive/2021/03/miracles-and-multiverses/618349/

[3]  https://www.britannica.com/science/big-bang-model;  https://www.nationalgeographic.com/science/space/universe/origins-of-the-universe/

[4] https://faraday.physics.utoronto.ca/PVB/Harrison/GenRel/BigBangModel.html

[5] https://www.space.com/31192-what-triggered-the-big-bang.html

[6] Ibid.

[7] https://www.britannica.com/science/thermodynamics

[8] https://www.theatlantic.com/science/archive/2021/03/miracles-and-multiverses/618349/

[9] https://en.wikipedia.org/wiki/Herbert_Spencer#Evolution

[10] https://www.jstor.org/stable/591463;  https://www.amazon.com/Space-Time-Matter-Motion-Force/dp/1162826541

[11]   Sproul, R. C.; Mathison, Keith. “Not a Chance” (Kindle Locations 229-231).

[12] https://en.wikipedia.org/wiki/Biogenesis

[13] https://www.britannica.com/biography/Louis-Pasteur/Spontaneous-generation

[14]   Tiivistäen sivulta: http://www.bbc.com/earth/story/20161026-the-secret-of-how-life-on-earth-began

[15] http://www.bbc.com/earth/story/20161026-the-secret-of-how-life-on-earth-began

[16] https://www.merriam-webster.com/dictionary/life

[17] https://www.ligonier.org/store/not-a-chance-paperback/

[18] https://www.wnyc.org/story/4-minutes-genius-richard-dawkins/

[19] https://evolution.berkeley.edu/evolibrary/article/0_0_0/evoscales_02

[20] https://www.scmp.com/comment/letters/article/1636922/chinese-microscopic-fossil-find-challenges-darwins-theory; https://www.youtube.com/watch?v=mQaReWoUyyQ

[21] https://evolutionnews.org/2014/10/a_reader_asks_c/; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19557680; https://uncommondescent.com/darwinism/south-china-morning-post-challenges-darwins-theory/ ; https://www.youtube.com/watch?v=mQaReWoUyyQ

[22] https://www.youtube.com/results?search_query=michael+behe+debate+evolution

[23] http://www.evolutionnews.org/2014/07/so_michael_behe087901.html

[24] https://www.youtube.com/results?search_query=stephen+c+meyer+debate

[25]   https://www.wsj.com/articles/SB934759227734378961

[26] https://hbr.org/2012/09/ten-reasons-people-resist-chang

[27] https://en.wikipedia.org/wiki/The_Structure_of_Scientific_Revolutions#Coherence

[28] https://www.wsj.com/articles/SB934759227734378961